Valminud on põrandamäng – Tudusoos saab käia soos käimata!

Valminud on põrandamäng, mis aitab vanuse poolest pisikestel, kuid uudishimu poolest suurtel soo- ja mänguhuvilistel teha tutvust Tudusooga, seal kasvavate taimede ning seal elavate lindude ja loomadega.
Põrandamängu saab mängida õige mitut moodi, kasutades küll täringuid, puuklotse, tähelepanu ja loomulikult õnne. Mängu saab kaasa haarata päris palju sõpru ja klassikaaslasi.

Mängu saab eelneval kokkuleppel ELFI kontorist laenata, sellega mängida ja tuua siis puhta ning tervena tagasi (kontakt: piretpk@elfond.ee)