Uus teadusartikkel kahepaiksete sigimispaikadest kaitsealadel ja majandusmetsades

Sel suvel ilmus on teadusartikkel kahepaiksete sigimispaikadest kaitsealadel ja majandusmetsades, kus on kasutatud andmeid ka ELFi sooprojekti aladelt. Artikli “Amphibians in drained forest landscapes: Conservation opportunities for commercial forests and protected sites” autoriteks on Liina Remm, Maarja Vaikre, Riinu Rannap ja Marko Kohv.

Metsakuivendus on kahepaiksete looduslikke sigimispaiku tugevalt muutnud. Artiklis uuriti, millised meetmed aitaks kahepaiksetel siiski hakkama saada. Uuringu põhjal soovitatakse:

  • kopra üleujutuste kohatist hoidmist majandusmetsades, nt vääriselupaiga kaitserežiimiga,
  • kraavide rekonstrueerimise ajal leevendusveekogude kaevamist,
  • kraavide sulgemist kaitsealadel vähemalt paikades, kus kopra paistused puuduvad.

Loe lähemalt siit!