Uudised

Kiika metsist läbi kaamerasilma!

14.04.2020

Metsisekaamera on koos Eesti Ornitoloogiaühinguga paigaldatud Lääne-Virumaale Tudusoo linnuala metsisemängu, kus seire käigus loendati 2019. aastal kuni üheksa mängivat kukke. Loodetavasti saame kaamera abil seda numbrit täpsustada. Võrreldes varasema metsisekaamera asukohaga Võrumaal on tänavu jälgitav mängukoht märksa tihedama puistu ning puhmastuga, mis pikemas perspektiivis võib mängukoha metsisele sobimatuks muuta. Sooelupaikade taastamiseks toimuvad Tudusoos Eestimaa Looduse Fondi […]

Oandu põlevkivikaevanduse kavandamine Sirtsi lka kõrvale

01.04.2020

VKG Kaevandused OÜ kaevandamisloa taotluse alusel algatas keskkonnaamet Oandu kaevanduse keskkonnamõju hindamise (KMH). Eesti Keskkonnaühenduste Koda, mille liige on ka Eestimaa Looduse Fond, esitas seisukohad ja ettepanekud KMH programmile. Kuna tööd võivad mõjutada ka sootaastamistööde tulemuslikkust Sirtsi looduskaitsealal, aitasime omalt poolt kaasa ettepanekute koostamisel. Taotletav kaevandusala asukoht on esitatud alloleval joonisel (pärineb KMH dokumentidest). Eesti […]

Videokokkuvõte LIFE for MIRES projekti liikmete õppereisist Eestisse

27.02.2020

2019. aasta septembris külastas Tšehhi projekti LIFE for MIRES meeskond kahte teist LIFE projekti Eestis ja Lätis. Üheskoos arutati mitmete teemade üle, näiteks taastamismeetodide esitlemine ja tõhus avalik kommunikatsioon.

Galerii: märgalade päeva konverents 2020

11.02.2020

3. veebruaril toimus rahvusvahelise märgalade päeva puhul konverents “Kuidas sood toetavad meid ja meie soid?”. Konverentsi ettekanded käsitlesid 2020. aasta rahusvahelise märgalade päeva fookusteemast – elurikkusest märgaladel, ent ka soodega seotud ökosüsteemiteenustest ja eri liikumisvõimalustest soodes. Konverentsi fotosid saab vaadata allpool asuvast galeriist. Rohkem infot konverentsi kohta leiad siit !

Soode taastamise käsiraamatu esimene versioon

03.02.2020

Täna toimuval märgalade päeva konverentsil tutvustatakse soode taastamise käsiraamatu esimest versiooni, mis avatud muudatusteks. Käsiraamat kannab alapealkirja “Soode taastamine: senised kogemused teguloo “soode kaitse ja taastamine” näitel.” Kõigil huviliselt on võimalik väljaannet uudistada siit! Konverentsi ülekannet vaata UTTVst!

Märgalade päeva fookuses on elurikkus

29.01.2020

2. veebruaril tähistatakse üle maailma märgalade päeva, mille fookuses on tänavu elurikkus. Sel puhul toimub Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eestvedamisel 3. veebruaril konverents “Kuidas sood toetavad meid ja meie soid?“ ning avatakse soode taastamist tutvustav näitus.  Konverentsi saab jälgida videosilla vahendusel UTTVst.

Soe talv sootaastamisaladel

16.01.2020

Toimetame  kuuel kaitsealusel sooalal , et  sealseid kooslusi taastada . Anname all põgusa ülevaate sellest, kui kaugel oleme oma tegemistega erinevatel aladel. Laukasoo, Lahemaa rahvuspark Kraavide sulgemine masinatega lõpetati Laukasoos detsembri keskpaigaks, oma panuse andis ka Metropol Group OÜ. Võib öelda, et vaatamata vihmarohkele sügisele, soosis ilm tööde tegijat – külmades ja lumistes oludes oleks tööde teostamine olnud raskem kui ehk […]

Märgalade päeva konverents 3. veebruaril Tartus

08.01.2020

Hea märgalade huviline! Ootame teid juba kuuendat korda toimuvale märgaladega seotud teemasid käsitlevale konverentsile “Kuidas sood toetavad meid ja meie soid?“, mis leiab aset 3. veebruaril 2020 Tartu Ülikooli raamatukogus.

Eelteade: ootame teid 3. veebruaril märgalade päeva tähistavale konverentsile

17.12.2019

Hea märgalade huviline! Ootame teid juba kuuendat korda toimuvale märgalade konverentsile, mis leiab aset tuleva aasta 3. veebruaril Tartu Ülikooli raamatukogus. Palume kõigil huvilistel sündmus varakult kalendrisse kirja panna.

Sügisene ülevaade: kuidas läheb töödega taastatavatel sooaladel?

15.11.2019

Toimetame kuuel kaitsealusel sooalal , et sealseid kooslusi taastada . Anname all põgusa ülevaate sellest, kui kaugel oleme oma tegemistega erinevatel aladel.