Veerežiimi taastamistööde projektid

marts 2014_2

Foto: Kai Vellak

Igale taastamisalale koostatakse tegevuste läbi viimiseks kas ehitusprojekt või spetsiifiline lähteülesanne, mille alusel viiakse läbi soode taastamistööde läbiviimiseks vajalik raie ja kraavide sulgemine paisude rajamise või kinniajamise abil. Siinhulgas määratletakse juurdepääsuteed tehnikale (ekskavaatorid või buldooserid), väljaveoteed ja laoplatsid raiutavale metsale. Samuti määratletakse taastamistegevuse edukuse hindamiseks seirepunktid, mis annavad võimaluse taastamistegevuse järgselt hinnata muutusi veerežiimi ja taimestiku osas (vastav teave esitatakse taastamiskavades).

Koostatav projekt kooskõlastatakse Keskkonnaamet (kaitseala valitseja), RMKga (riigimaade haldaja) ja kohalike omavalitsustega ning vajadusel Põllumajandusametiga.

Projekteerijad Soomaal õppepäeval. Foto: Jüri-Ott Salm

Projekteerijad Soomaal õppepäeval. Foto: Jüri-Ott Salm

Taastamistegevused räägitakse läbi kohalike omavalitsuste ja Põllumajandusametiga, vajadusel taotletakse viimaselt ametlik kooskõlastus. Kohalikule kogukonnale korraldatakse avalikud koosolekud, et selgitada tööde vajadust ja leida lahendused võimalikele vastuoludele, kui neid peaks tekkima.

Valminud taastamistööde projektid on leitavad kodulehe sektsioonist Projektialad.

Seotud tegevused:

Endla LKA ja Soomaa RP soode taastamise projektid lõpuks kaante vahel

RMK Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis