Soosaare taastamiskava

Soosaare soo taastamiskava

Taastamiskava tööversioon avalikustati 20. septembril 2016 ja ettepanekute saatmise tähtajaks seati 20. oktoober 2016. Ettepanekuid ei laekunud, kuid avalikustamise perioodil täiendati taastamiskava mõnede detailide osas (RMK korrektuurid, maaomaniku nõusolek ja sellest lähtuvalt paisude kavandamine ning soovee juhtimine üle eraomaniku kinnistu; linnustiku seiret tutvustavad joonised ja loendusandmete lisamine kavale).

Taastamistööde plaane tutvustasime 30. septembril 2016 Põltsamaa vallamajas. Järgnes väljasõit taastamisalale.

Avalikustamise ettekanded:

Avalikustamise protokoll on leitav taastamiskavast.

Taastamiskava põhjal koostatakse 2017. a kevadel tehniline projekt kraavide sulgemiseks (sh joonised paisude asukohtadega, paisude tüüpide kirjeldused, täpsed mahuarvutused jm), mis kooskõlastatakse kohaliku omavalitsuse, keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskusega. Raied algasid 2016. a detsembri alguses, kraavide sulgemisega alustatakse eeldatavasti 2017. a suvel.

Soosaare soo veerežiimi taastamise projekt

Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti muudatus 1