Soosaare taastamiskava

Soosaare soo taastamiskava

Taastamiskava tööversioon avalikustati 20. septembril 2016 ja ettepanekute saatmise tähtajaks seati 20. oktoober 2016. Ettepanekuid ei laekunud, kuid avalikustamise perioodil täiendati taastamiskava mõnede detailide osas (RMK korrektuurid, maaomaniku nõusolek ja sellest lähtuvalt paisude kavandamine ning soovee juhtimine üle eraomaniku kinnistu; linnustiku seiret tutvustavad joonised ja loendusandmete lisamine kavale).

Taastamistööde plaane tutvustasime 30. septembril 2016 Põltsamaa vallamajas. Järgnes väljasõit taastamisalale.

Avalikustamise ettekanded:

Ülevaade projektist ja arheoloogilise leire tulemustest, ELF, Jüri-Ott Salm

Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, Tartu Ülikool, Ann Kraut

Soode taastamise põhimõtted ja Soosaare taastamiskava tööversiooni tutvustus, ELF, Marko Kohv

RMK roll projektis ja raiete kavandamine, Leevi Krumm, RMK

Avalikustamise protokoll on leitav taastamiskavast.

Taastamiskava põhjal koostatakse 2017. a kevadel tehniline projekt kraavide sulgemiseks (sh joonised paisude asukohtadega, paisude tüüpide kirjeldused, täpsed mahuarvutused jm), mis kooskõlastatakse kohaliku omavalitsuse, keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskusega. Raied algasid 2016. a detsembri alguses, kraavide sulgemisega alustatakse eeldatavasti 2017. a suvel.

Soosaare soo veerezhiimi taastamise projekt

Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti muudatus 1