Palasi taastamiskava

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava

Sirtsi looduskaitsealal Palasi mahajäetud kaevandusvälja soo taastamiskava tutvustati 25. novembril 2016 Rakveres.

Ettekanded:

Arutelu tulemusel saadi kohalikelt inimestelt teada uusi fakte Palasi kaevandusala rajamise ja sulgemise kohta – selle sulgemine oli toimunud juba 1980. aastatel; samuti näiteks linnustiku kohta – alal oli ennist palju tetresid. Koosolekul kõlanud ettepanekute valguses täiendati taastamiskava veekaitse meetmetega (settebasseinide rajamine taastamisalalt väljaviivate kraavide otstes). Ühe varasema ettepaneku põhjal täiendati kava raieala suurendamisega endisel lagesoo alal kaevandusest põhja pool. Arutelul oli suur rõhk ka tööprotsessi kirjeldamisel ja sellel, kuidas erinevate ametkondadega tegevused kooskõlastatakse.

Arutelul räägitut kajastas Virumaa Teataja.

2017. a kevadel koostatakse tehniline projekt, mis kooskõlastatakse RMK, Keskkonnaameti ja kohalike omavalitsustega, samuti korraldatakse avalik projekti tutvustus.

Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise projekt