Laukasoo taastamiskava

Laukasoo taastamiskava

Laukasoo taastamise hüdrogeoloogiline hinnang

Taastamistööde plaanide tutvustamine toimus 2017. aastal. Taastamiskava tööversioon avalikustati 1.03.2017 ja taastamiskava lõppversioon avalikustati 9.10.2017. Tutvustamisperioodil toimus ka kolm arutelu. Ettepankuid laekus Keskkonnaametilt, Vihula vallavalituse keskkonnaspetsialistilt ning kohalikult kogukonnalt.

Avalikustamisarutelude ettekanded:

Ülevaade projektist „Soode kaitse ja taastamine“ ja sooarheoloogiast, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF

Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava tööversiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF

Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm

Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Laukasoos tegevuste läbiviimine, Ann Kraut, Tartu Ülikool

Projekti raames kavandatud tegevused ja ajakava, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF

Ettekannete slaidid koos 22.09.17 Palmses toimunud sündmuse helisalvestusega leiab siit.

 

Projektiala seisundi parandamiseks on ette nähtud kaks erinevat meedet: kuivendusvõrgu sulgemine ja raiemanipulatsioonid. Taastamistegevuste mõjuala on 889 ha ning jääb kaitseala piiridesse. Positiivselt mõjutatakse Natura 2000 elupaikasid 933 ha jagu. Juhul, kui ei õnnestu Suurlauka veetaset maksimumtasemele viia, on see pindala 896 ha.