Ütlused

Ilukirjandus / Luule / Laulud / Videod ja filmid / Kohapärimus / Ütlused / Artiklid

Siia kogume soopärandiga seotud lühivorme: vanasõnu, metafoore, naljandeid jms. Info on leitud Kirjandusmuuseumi andmebaasidest ning küsitud/kuuldud inimestelt vahetu suhtluse käigus.

 • Raha nagu raba
 • Maasikas ei kasva rabasoos
 • Kus mägi, seal mõis, kus küngas, seal kõrts, talud soo ja raba sees
 • Raha lätt õks rabasuuhho
 • Rikkal hea raba pealgi elada
 • Kui enne joulu soopohjad pakkane ärä tinutab, siis tuleb meresse paigaline jää koguks talveks
 • Ega kelk soo peale jää
 • Seni kurg kooles kui soo sulas
 • Lage soo – lagund regi, joobnud naene – nutja laps
 • Ega palk soo  pääl ei kasva
 • Säärejooks nagu rabarebasel