Transekt

Transekt koosneb mõõtmispunktidest, mis on rajatud enamasti ühele joonele pikkusega kuni mitusada meetrit. LIFE MIRES ESTONIA projektis on on ühele transektile kavandatud keskmiselt 5 mõttepunkti, kus paiknevad veetaseme (muutuste) seiramiseks automaatsed piesomeetrid, taimestiku muutusteks rajatakse taimestikuruudud. Lisaks hinnatakse taimestiku muutusi kaugseire metoodikal droonidelt tehtavate fotode töötlemisel saadud andmete abil. Kuivendusest mõjutatud alal paigutatakse transekt risti kinniaetava kraaviga ja transekti algus asub vahetult likvideeritud kraavi kõrval või kraavis endas. Transektid rajatakse enne taastamistöödega alustamist, et oleks võimalik hinnata taastamistööde mõju. Transektidel tehakse võimaluse korral ka kahepaiksete, kiilide, liblikate ja linnustiku seiret. Täpsed transektide asukohad pannakse paika 2016. a läbiviidavate välitöödel kogutud andmete tulemusel.
Transekti skeem.

Transekti skeem.

Piesometer in Kuresoo mire

Transektile pannakse veesamaba müütmiseks piesomeetrid. Foto: Marko Kohv

Projekti raames kasutatakse firma Schlumeberger piesomeetreid /veesamba mõõtjaid/.