Pärast taastamistöid

Foto: Marko Kohv

Foto: Marko Kohv

Taastatud alade ning tehtud töödele annavad hinnangu nii projekti käigus kui ka järgselt mitmed riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid ning projekti juhtrühm (vt meeskond). Taastatud märgalade, õpperaja ning koostatud materjalide kättesaadavuse ja hea käekäigu tagamiseks koostatakse projekti-järgne tegevuskava koostöös keskkonnaministeeriumi, RMK ja keskkonnaametiga.

ELFi loodustalgulised oma kätega tehtud tammil istumas.

ELFi loodustalgulised pärast tammiehitust. Foto: Meelis Leivits.

Kogu projekti info on leitav kodulehel soo.elfond.ee ja oluline info projektis koondatakse projekti lõpus ka Laymani raportisse või nn igamehe aruandesse, mis annab ülevaate projekti eesmärkidest ja tulemustest.