Mahajäetud turbakaevandused ja turbasammalde külv

Foto: Kai Vellak

Mahajäetud turbakaevandusalade korrastamine, sh turbasammalde külvamise metoodikal

Taastamistegevustega on hõivatud kahe kasutusest välja jäänud turbakaevandusala korrastamine. Nendest üks asub Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soos (~16 ha) ja teine Sirtsi looduskaitsealal (~16 ha). Soosaares on sootaimestik hakanud alale tagasi tulema ja seeläbi eeldame, et sealse sookoosluse taastumiseks piisab kraavide sulgemisest. Sirtsi kaevandusalal esineb aga endiselt taimestikuta, paljaid turba-alasid. Nendel plaanime rakendada Kanadas väljatöötatud metoodikat, mis seisneb turbasambla fragmentide laotamises jääksoo pinnale ja kuivenduskraavide sulgemises.

Tööde läbiviimiseks tuleb leida doonorala, kust kogutakse turbasammal käsitsi. Vajalikeks abivahenditeks on võsatrimmerid, millega lõigatakse turbasambla ülemine kiht. Antud juhul peetakse silmas, et ala, kust sammalt võetakse, jäävad soodsad tingimused sookoosluse edasiseks toimimiseks. Senise kogemuse põhjal kaovad häiringud mõne aastaga. Teine variant on hankida turbasamblaid kaevandamisele minevatelt aladelt.

Vastav töö on kavandatud osta tellitava teenusena mõnelt kompetentselt elupaikade taastamise, liikide ümberasustamise ja hävinud alade taastaimestamisega tegelevalt ettevõttelt. Õnneks või kahjuks neid on ka Eestis.

Sirtsi looduskaitsealal Palasi endisel kaevandusalal teostas töö vastavalt E.Karofeldi juhenditele OÜ Nordic Botanical koostöös Reedfly OÜga 2018. a sügisel.

Täiendavat lugemist: