Mahajäetud turbakaevandused ja turbasammalde laotamine

Eskperiment turbasambla laotusel Tääksi soos. Foto: Kai Vellak

Mahajäetud turbakaevandusalade korrastamine, sh turbasammalde reintroduktsioon

Taastamistegevustega on hõivatud kahe kasutusest välja jäänud turbakaevandusala korrastamine. Nendest üks asub Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soos (~16 ha) ja teine Sirtsi looduskaitsealal (~16 ha). Soosaares on sootaimestik hakanud alale tagasi tulema ja seeläbi eeldame, et sealse sookoosluse taastumiseks piisab kraavide sulgemisest (teostatud 2018. a sügisel). Sirtsi kaevandusalal esineb aga endiselt taimestikuta, paljaid turba-alasid. Nendel rakendasime Kanadas väljatöötatud metoodikat, mis seisneb turbasambla fragmentide laotamises jääksoo pinnale ja kuivenduskraavide sulgemises.

Sirtsi looduskaitsealal Palasi endisel kaevandusalal teostas töö vastavalt E.Karofeldi juhenditele OÜ Nordic Botanical koostöös Reedfly OÜga 2018. a sügisest 2019. a juulini.

Ülevaated tööde teostusest:

Palasi mahajäetud turbatootmisalal on kopatööd lõpusirgel

Täiendavat lugemist: