Loodustalgud

Loodustalgulised tööhoos

Loodustalgulised tööhoos. Foto: Meelis Leivits

Mis on loodustalgud?

Looduskaitseline vabatahtlik tegevus on üks viise kasulik meeldivaga ühendada. Loodustalgud on üha enam populaarsust võitev vabaaja veetmise viis, kus heast tahtest tuleb grupp inimesi kokku, et teha looduskaitselisi töid, tutvuda ümbrusega ning kuulata loodustundjate pajatusi. Samuti aitab see kõigil soovijatel looduses tegutsedes vahetult panustada meie looduse säilimisse.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on loodustalguid korraldanud juba aastast 2000.

Soodetaastamise talgud

Tammi ehitamine vabatahtlike abiga sood kuivendavale kraavile. Foto: Meelis Leivits.

Kõik huvilised ning loodushoidu panustada soovivad vabatahtlikud saavad soode taastamisse panustada läbi loodustalgute, mida tehakse kuuel taastamisalal. Vabatahtlikke kaastakse eelkõige kohtades, kuhu rasketehnikaga ligi ei pääse ning kus on inimestel selle eest mugav liikuda. Põhiliselt sulgevad vabatahtlikud kraave turbapätsidega – see on väga loodussõbralik lahendus ning töö konti ei murra.

Loodustalgud kestavad 2-3 päeva ning taastamisaladel organiseeritakse neid kokku 50 korral.

2016. a toimus 7 talgut , et koguda teavet metsiste eluolu tingimuste paremaks mõistmiseks. 2017. a augustis toimusid talgud Feodorisoos, Soosaare ja Luusaare soodes, kus rajati esimesed paisud sealsetele kuivenduskraavidele. 2018. a korraldati talguid Soosaare soosse, Tudu lka-le ja Feodorisoosse. 2019. a osalesid talgutel ka belglased ja ungarlased, kes aitasid paise rajada kõigil taastamisaladel peale Soosaare.

2018. a septembris toimus Tartus rahvusvaheline konverents vabatahtlike kaasamisest, kus osales 56 inimest 16st riigist. Konverentsi raames osaleti ka sootalgutel Soosaares. Ülevaade toimumust:

https://soo.elfond.ee/life_platvorm_meeting2018/

Vabatahtlikke juhendavad kogenud talgujuhid ning taastamisalade loodusväärtustest räägivad talgulistele looduskaitse eksperdid. Talgutesse kaastakse ELFi, Tartu Ülikooli, RMK ja keskkonnaameti eksperte.

ELFi loodustalgulised oma kätega tehtud tammil istumas.

ELFi loodustalgulised oma kätega tehtud tammil istumas. Foto: Meelis Leivits.

Lisainfo ELFi loodustalgutest.

Talguliseks hakkamise soovist anna teada talgukontor@elfond.ee.