Liikide uuring

Soode taastamise käigus pööratakse rõhku ka seal elavatele liikidele, keda soode taastamine mõjutada võib. Liikide kaitse on juba iseenesest oluline – enamik uuritavaid liike on Euroopas ohustatud – kuid selles projektis on uuringud vajalikud ka taastamise edukuse hindamiseks. Rabakonn ja -kiilid on tundlikud hüdroloogia ja valgustingimuste muutumisele, liblikakooslus võiks reageerida taimestiku ja kohaliku maastiku muutustele ning linnud metsaga ja avatud soomaastiku muutumisele laiemalt.

2015. aastal kogutakse liikide elupaiga nõudluse info ja esinemise teated uurimisaladelt ning koostatakse ennustavad elupaigamudelid. Järgnevatel aastatel seiratakse liike nii enne kui ka pärast taastamistöid.

2016 a aprillist juulini viidi läbi liigiinventuure kõigil projektialadel. Osalesid 13 eksperti, keda abistasid ka mõned vabatahtlikud. Täiendavalt kaardistati metsiste elualasid 165 vabatahtliku kaasabil, vt. lühikest ülevaadet siit.

Ülevaade tehtud töödest avaldatakse 2017. a kevadel.

Jälgitavad liigid on:

Metsis

4

Rabakonn

2

Rabakiilid

Päevaliblikad

Rabapüü

Rabapüü. Foto: George C. Wood. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44326456