Täna tähistatakse rahvusvahelist märgalade päeva

Täna, 2. veebruaril tähistatakse ülemaailmset märgalade päeva. Eestimaa Looduse Fond (ELF) avaldas sel puhul viis õppefilmi soodest ning kutsub kõiki sohu matkama ja sellest pilti jagama.

Märgaladele pühendatud päeval on sobilik astuda sohu ning meenutada soode väärtust ja nende hoidmise olulisust. “Soodel on nii looduses kui eestlaste kultuuriloos märkimisväärne roll. Sood on koduks mitmetele looma- ja taimeliikidele, samuti on nad head veepuhastajad ja süsiniku sidujad ning aitavad ära hoida üleujutusi. Soodest on rõõmu ka matkajatele ja marjulistele,” rääkis ELFi keskkonnateadlikkuse spetsialist Piret Pungas-Kohv. “Kes sel nädalal ise sohu matkama ei jõua, leiab tükikese sood eesti ilukirjandusest, lauludest või filmidest.”

Soo erinevatest tahkudest räägivad ka viis äsja valminud lühikest õppefilmi, mis kuuluvad kümneosalisse õppefilmide seeriasse. Klipid on sobilikud nii kooliõpilastele kui ka teistele soohuvilistele. Filmid käsitlevad soode kaitset ja taastamist, turvast, veekogusid ning soodega seotud pärimuslugusid. Filme näeb ELFi YouTube´i kanalist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwWz4ccpnJhrc_0xYSd7AuavfOoFXAJaw
ELF ootab algatuse “Astu sohu!” raames kõigilt matkalistelt soopilti, samuti kogume lugusid teemal “Minu ja meie sood”. Lood võivad pärineda nii sellest kui ka mõnest varasemast aastast ning nii enda kui ka näiteks vanaema-vanaisa varamust. Fotot ja lugusid ootame hiljemalt 7. veebruariks aadressile elf@elfond.ee või Facebooki lehele https://www.facebook.com/events/200771110387063/ ELFile juba saadetud fotosid ja lugusid näeb veebilehelt https://soo.elfond.ee/astu-sohu/
Rahvusvahelise märgalade päevaga tähistatakse 1971. aastal Iraanis Ramsari linnas märgalade kaitseks sõlmitud rahvusvahelist kokkulepet. Tänavuse märgalade päeva fookuses märgalade väärtus loodusõnnetuste riskide leevendajana. Teistes riikides toimuvate sündmuste kohta leiab ülevaate kaardilt: www.worldwetlandsday.org/map

Märgaladeks nimetatakse kooslusi, milles on peamiseks taimede ja loomade elutingimuste kujundajaks vesi: jõed ja järved, madalsood, siirdesood ja rabad, üleujutatavad niidud, märjad metsad ja madalad merealad. Rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimestikku kuulub 2083 märgala, neist 17 asub Eestis. Neist tuntuimad on Matsalu, Vilsandi ja Soomaa rahvuspargid ning Alam-Pedja ja Endla looduskaitsealad.

ELFil on ühe ulatuslikuma tegevusena käsil kuivendamise tagajärjel kannatada saanud soode taastamine kuues Eestimaa soostikus, mis kõik asuvad kaitsealadel. Soode taastamistegevuse käigus plaanitakse LIFE-programmi ja KIKi toel tagada nende kuue soo toimimiseks vajalikud tingimused kokku 5800 hektaril. Loe lähemalt: https://soo.elfond.ee/
Lisainfo:
Piret Pungas-Kohv
Eestimaa Looduse Fondi keskkonnateadlikkuse spetsialist
Telefon 5344 0791
E-post piretpk@elfond.ee