Tudusoo

Tudu soostik koosneb Punasoost, Järvesoost, Luussaare soost ja Rasivere soost. Soostik paikneb Lääne-Viru maakonnas, Laekvere ja Vinni vallas. Soostiku pindala on 6240 ha. Soostik paikneb Tudusoo looduskaitsealal, mille pindala on 4719,4 ha ja mis loodi 2006. aastal pruunkarude reservaadi ja Tudusoo maastikukaitseala baasil. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Tudusoo looduskaitseala ja taastatava ala piirid ning suletavate kraavide ja kavandatud raiealade asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

MaterjalidTudusoo looduskaitseala soode taastamiskava. Taastamistöid hakatakse läbi viima Tudusoo looduskaitseala soode veerežiimi taastamise teostusprojekti raames.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.