Tudusoo looduskaitseala

Tudu soostik koosneb Punasoost, Järvesoost, Luussaare soost ja Rasivere soost. Soostik paikneb Lääne-Viru maakonnas, Laekvere ja Vinni vallas. Soostiku pindala on 6240 ha. Soostik paikneb Tudusoo looduskaitsealal, mille pindala on 4719,4 ha ja mis loodi 2006. aastal pruunkarude reservaadi ja Tudusoo maastikukaitseala baasil. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Tudusoo looduskaitseala ja taastatava ala piirid ning suletavate kraavide ja kavandatud raiealade asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

MaterjalidTudusoo looduskaitseala soode taastamiskava. Taastamistöid hakatakse läbi viima Tudusoo looduskaitseala soode veerežiimi taastamise teostusprojekti raames.

Sootaastamistööde teostus: 14. augustil 2018 ehitati vabatahtlike abil esimene pais Luusaare soosse (pilti tegi talguline Kirke). Raietööd algasid RMK korraldusel ja OÜ Hanso MK teostusel 2019. a märtsis Järvesoos ning vältasid märtsi lõpuni, misjärel peatati tööd linnurahu perioodiks ning jätkati 2019. a augustis. Kopatöödega alustati 2019. aasta septebris, tööde teostaja samuti OÜ Hanso MK. Tööde teostuse tähtaeg on 2021. a kevad.

Samuti on läbi viidud suurem osa töödest Tudu Järvesoo õpperaja ja metsaonni rekonstrueerimisel, teostaja Kivikuvand OÜ. Tööde tähtaeg 2020. a kevad.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.