Soosaare

J1 Soosaare asend

                                                                            Projektiala skeem. Eestimaa Looduse Fond

Soosaare raba. Kaart: Maa-amet

Soosaare raba – projektiala asukoht. Kaart: Maa-amet

Soosaare soo asub Viljandi maakonnas ja on osa Alam-Pedja looduskaitsealast (Soosaare sihtkaitsevööndi pindala on 1541,9 ha). Soosaare soo paikneb Alam-Pedja kaitseala lahustükina Võrtsjärve nõos, Soosaare soostiku põhjaosas.

Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.

Soosaare taastamiskava avaneb siit, järgneval lingil Soosaare soo veerezhiimi taastamise projekt ja Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti muudatus 1. Raietööd algasid taastamisalal 2016. a sügisel, kuid katkesid sooja talve tõttu. Raietega jätkati uuesti 2018. a talvel, mis loob võimalused alustada suvel kopatöödega.