Soosaare

Soosaare soo asub Viljandi maakonnas ja on osa Alam-Pedja looduskaitsealast (Soosaare sihtkaitsevööndi pindala on 1541,9 ha). Soosaare soo paikneb Alam-Pedja kaitseala lahustükina Võrtsjärve nõos, Soosaare soostiku põhjaosas. Raietööd algasid taastamisalal 2016. a sügisel, kuid katkesid sooja talve tõttu. Raietega jätkati uuesti 2018. a talvel, mis loob võimalused alustada suvel kopatöödega. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

Soosaare soo koos taastamisala ja kavandatud raiealadega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Soosaare soo koos taastamistööde käigus suletavate kraavidega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Materjalid: Soosaare taastamiskava. Taastamistöid hakatakse läbi viima Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti ja Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti muudatus 1 alusel.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.