Soosaare

Soosaare soo asub Viljandi maakonnas ja on osa Alam-Pedja looduskaitsealast (Soosaare sihtkaitsevööndi pindala on 1541,9 ha). Soosaare soo paikneb Alam-Pedja kaitseala lahustükina Võrtsjärve nõos, Soosaare soostiku põhjaosas. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

Soosaare soo koos taastamisala ja kavandatud raiealadega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Soosaare soo koos taastamistööde käigus suletavate kraavidega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Materjalid: Soosaare taastamiskava. Taastamistöid viiakse läbi Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti ja Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti muudatus 1 alusel.

Sootaastamistööde seis: Raietööd algasid taastamisalal 2016. aasta sügisel, kuid katkesid sooja talve tõttu. Raietega jätkati uuesti 2018. aasta talvel, mis lõi võimalused alustada suvel kopatöödega. Soosaares on kopatööde teostaja Hanso MK OÜ. Sealsed tööd edenevad jõudsalt ja jäänud on veel mõnikümmend soopoolses servas ja rabanõlval paiknevat paisu. Eeldatav tööde lõpp november 2018.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.