Alam-Pedja looduskaitseala, Soosaare soo

Soosaare soo asub Viljandi maakonnas ja on osa Alam-Pedja looduskaitsealast (Soosaare sihtkaitsevööndi pindala on 1541,9 ha). Soosaare soo paikneb Alam-Pedja kaitseala lahustükina Võrtsjärve nõos, Soosaare soostiku põhjaosas. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

Soosaare soo koos taastamisala ja kavandatud raiealadega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Soosaare soo koos taastamistööde käigus suletavate kraavidega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Materjalid: Soosaare taastamiskava. Taastamistöid viiakse läbi Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti ja Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti muudatus 1 alusel.

Sootaastamistööde seis: Raietööd algasid taastamisalal 2016. aasta sügisel, kuid katkesid sooja talve tõttu. Raietega jätkati uuesti 2018. aasta talvel, mis lõi võimalused alustada suvel kopatöödega, teostaja Hanso MK OÜ. Töödega lõpetati 2018. a novembris. Alale on plaanitdu rajada veel üks käsitsi pais, muus osas on tööd lõpetatud ning toimub tulemuste seire.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.