Alam-Pedja looduskaitseala, Soosaare soo

Soosaare soo asub Viljandi maakonnas ja on osa Alam-Pedja looduskaitsealast (Soosaare sihtkaitsevööndi pindala on 1541,9 ha). Soosaare soo paikneb Alam-Pedja kaitseala lahustükina Võrtsjärve nõos, Soosaare soostiku põhjaosas. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

Soosaare soo koos taastamisala ja kavandatud raiealadega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Soosaare soo koos taastamistööde käigus suletavate kraavidega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Materjalid: Soosaare taastamiskava. Taastamistöid viidi läbi Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti ja Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti muudatus 1 alusel.

Sootaastamistööde seis: Raietööd algasid taastamisalal 2016. aasta sügisel, kuid katkesid sooja talve tõttu. Raietega jätkati uuesti 2018. aasta talvel, mis lõi võimalused alustada järgneval suvel kopatöödega, teostaja Hanso MK OÜ. Töödega lõpetati 2018. a novembris, kuid järgnevatel aastatel on tehtud mõned parandustööd ja rajatud täiendavalt mõned paisud.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.