Sirtsi

Sirtsi soo on soomassiiv Ida-Viru ning Lääne-Viru maakonna piirimail Pandivere kõrgustiku jalamil. Soo pindala on 5644 hektarit. Soo on tekkinud jääjärvelise nõo soostumise tagajärjel Balti jääpaisjärve nõkku. Soo turbakihi paksus on kuni 6 m. Raietööd Palasil algasid 2017. a sügisel ja paisude rajamine eeldatavasti 2018. a  juulis. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

Sirtsi looduskaitseala koos taastamistööde käigus suletavate kraavidega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Sirtsi looduskaitseala koos taastamisala ja kavandatud raiealadega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Materjalid: Sirtsi soos on taastamistööde läbiviimiseks koostatud kaks kava: Sirtsi looduskaitseala soode taastamiskava ja Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava. Taastamistööd Sirtsi looduskaitsealal toimuvad Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise projekti  ja Sirtsi looduskaitseala soode veerežiimi taastamise projekti alusel.

Sootaastamistööde seis: Metropol Group OÜ lõpetas augustis kopatööd (vaata videoreportaaže töödest siin ja seal), misjärel alustas Nordic Botanical OÜ turbasambla külvi/fragmentide puistamist taastamisalale. Hetkel tööd seisavad, kuna veetaseme oodatust kiirema taastumisega polnud võimalik olemasoleva tehnikaga alale sõita ja otsitakse teisi lahendusi töö lõpuleviimiseks.

Ülejäänud looduskaitsealal toimuva osas on RMKl käsil hange raietööde läbiviimiseks, lähikuudel teeb ELF kopatööde hanke. Raietööd algavad eeldatavasti talvel, seejärel peatatakse linnurahu perioodiks ning jätkuvad järgmise aasta augustis. Kopatöödega on plaan algust teha 2019. aasta augustis.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.