Sirtsi looduskaitseala

Sirtsi soo on soomassiiv Ida-Viru ning Lääne-Viru maakonna piirimail Pandivere kõrgustiku jalamil. Soo pindala on 5644 hektarit. Soo on tekkinud jääjärvelise nõo soostumise tagajärjel Balti jääpaisjärve nõkku. Soo turbakihi paksus on kuni 6 m.  Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

ENG

Sirtsi looduskaitseala koos taastamistööde käigus suletavate kraavidega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

ENG

Sirtsi looduskaitseala koos taastamisala ja kavandatud raiealadega 2017. aasta ortofotol. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

I

Materjalid: Sirtsi soos on taastamistööde läbiviimiseks koostatud kaks kava: Sirtsi looduskaitseala soode taastamiskava ja Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava. Taastamistööd Sirtsi looduskaitsealal toimuvad Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise projekti  ja Sirtsi looduskaitseala soode veerežiimi taastamise projekti alusel.

Sootaastamistööde seis: Metropol Group OÜ lõpetas augustis kopatööd (vaata videoreportaaže töödest siin ja seal), misjärel viis Nordic Botanical OÜ turbasambla fragmentide puistamise taastamisalale ja kattis need põhuga. 2019. a kevadeks on plaanitud põlevkivituhaga töötlus. Hetkel tööd seisavad, kuna veetaseme oodatust kiirema taastumisega polnud võimalik olemasoleva tehnikaga alale sõita.

Ülejäänud looduskaitsealal toimuva osas algasid 2019. a jaanuaris RMKl korraldusel ja OÜ RT Plaan teostusel raietööd, ELF korraldatavate kopatööde hankeleping on sõlmitud Metropol Group OÜga. Raietööd jätkuvad 2019. a augustis. Kopatöödega on plaan algust teha samuti  2019. aasta augustis.

Vaata ka kaarti taastamisaladest