Sirtsi

Sirtsi soo on soomassiiv Ida-Viru ning Lääne-Viru maakonna piirimail Pandivere kõrgustiku jalamil. Soo pindala on 5644 hektarit. Soo on tekkinud jääjärvelise nõo soostumise tagajärjel Balti jääpaisjärve nõkku. Soo turbakihi paksus on kuni 6 m. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

Sirtsi soos on taastamistööde läbiviimiseks koostatud kaks kava: Sirtsi lka soode taastamiskava ja Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava. Raietööd Palasil algasid 2017. a sügisel ja paisude rajamine eeldatavasti 2018. a  suvel.

Taastamistööd Sirtsi lka lääneküljel paiknevas mahajäetud turbakaevanduses toimuvad Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise projekti alusel.

Sirtsi looduskaitseala soode veerežiimi taastamise projekti tööversioon on leitav järgmisel lingil: https://d.soo.elfond.ee/index.php/s/NxZP3MlR3Hbt0Ds

Hetkel on teostusprojekt RMKs kooskõlastamisel ja juhul, kui laekuvad täeindavad ettepanekud, siis tööversiooni täiendatakse.

 

Sirtsi looduskaitseala. Kaart: Maa-amet

Sirtsi looduskaitseala. Kaart: Maa-amet

Vaata ka kaarti taastamisaladest.