Ohepalu

Ohepalu soo on soo Ohepalu looduskaitseala keskosas. Ohepalu taastamisala kogupindalaga 1120 ha paikneb Lääne-Virumaal Kadrina ja Harjumaal Kuusalu vallas, Ohepalu looduskaitsealal. Taastamisala kattub täies ulatuses Ohepalu looduskaitsealaga. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Ohepalu looduskaitseala ja taastatava ala piirid ning täielikult suletavate kraavide ja raietööde asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

MaterjalidOhepalu looduskaitseala soode taastamiskava. Taastamistöid hakatakse läbi viima Ohepalu looduskaitseala veerežiimi taastamisprojekti alusel 2019. a augustis. Kopatööde teostaja on Valmap Grupp OÜ, raietööde teostaja leidmiseks on RMK poolt teostamisel hange.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.