Ohepalu looduskaitseala

Ohepalu soo on soo Ohepalu looduskaitseala keskosas. Ohepalu taastamisala kogupindalaga 1120 ha paikneb Lääne-Virumaal Kadrina ja Harjumaal Kuusalu vallas, Ohepalu looduskaitsealal. Taastamisala kattub täies ulatuses Ohepalu looduskaitsealaga. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Ohepalu looduskaitseala ja taastatava ala piirid ning täielikult suletavate kraavide ja raietööde asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

MaterjalidOhepalu looduskaitseala soode taastamiskava. Taastamistöödega alustati  Ohepalu looduskaitseala veerežiimi taastamisprojekti alusel 2019. a augustis. Kopatööde teostaja on Valmap Grupp OÜ ja raietööde teostaja RMK koordineerimisel  OÜ Finkre. Kopa- ja raietööd lõpetati 2019. a detsembris. 2019. a augustis aitasid töödele kaasa ka 1. jalaväebrigaadi kaitseväelased. 2020. a augustis rajati viimased mõnikümmend paisu käsitsi talguliste ja käsitööliste abiga ja töödega lõpetati septembri alguseks. Edasi jätkatakse taastamistööde tulemuste seirega.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.