Ohepalu

Ohepalu looduskaitseala veerežiimi taastamisprojekt sai kooskõlastused valdadelt, avalikustamise käigus uusi ettepanekudi ei esitatud. Consultare OÜ poolt täiendati projekti avalikustamisel olnud versiooni – Läsna jõe alguse väljaarvamine taastamistöödest ja see on esitatud kooskõlastuseks Keskkonnaametile. Seejärel tuleb teostusprojekti lõplik versioon esitada kooskõlastamiseks RMKle, misjärel saab läbi viia kopa- ja raietööde hanked.

Ohepalu soo on soo Ohepalu looduskaitseala keskosas. Ohepalu taastamisala kogupindalaga 655 ha paikneb Lääne-Virumaal Kadrina ja Harjumaal Kuusalu vallas, Ohepalu looduskaitsealal. Taastamisala kattub täies ulatuses Ohepalu looduskaitsealaga. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Ohepalu looduskaitseala ja taastatava ala piirid ning täielikult suletavate kraavide ja raietööde asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

MaterjalidOhepalu looduskaitseala soode taastamiskava. Taastamistöid hakatakse läbi viima Ohepalu looduskaitseala veerežiimi taastamisprojekti alusel.

Sootaastamistööde teostus: Ohepalu teostusprojekt sai kooskõlastused valdadelt ning avalikustamise käigus uusi ettepanekuid ei esitatud. Consultare OÜ täiendas projekti avalikustamisel olnud versiooni – Läsna jõe alguse väljaarvamine taastamistöödest ja see on esitatud kooskõlastuseks Keskkonnaametile. Seejärel tuleb teostusprojekti lõplik versioon esitada kooskõlastamiseks RMKle, misjärel saab korraldada kopa- ja raietööde hanked.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.