Laukasoo

Laukasoo taastamiskava tööversioon (1.3.2017).

Laukasoo asub Lahemaa rahvuspargi lõunaosas. See on Lahemaa suurim (1391 ha) ja tuntuim soo. Administratiivselt jääb Laukasoo Lääne-Virumaale Vihula valda. Laukasoo võeti kaitse alla 1971. aastal Lahemaa ühe reservaadina. Praegu kannab Laukasoo kaitsestaatusena Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndi nimetust. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

Laukasoo taastamiskava

Laukasoo Lahemaal Kaart: Maa-amet

Laukasoo Lahemaal Kaart: Maa-amet

Vaata ka kaarti taastamisaladest.