Laukasoo

Laukasoo asub Lahemaa rahvuspargi lõunaosas. See on Lahemaa suurim (1391 ha) ja tuntuim soo. Administratiivselt jääb Laukasoo Lääne-Virumaale Vihula valda. Laukasoo võeti kaitse alla 1971. aastal Lahemaa ühe reservaadina. Praegu kannab Laukasoo kaitsestaatusena Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndi nimetust. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Laukasoo taastatav ala ning kraavide ja raietööde asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

MaterjalidLaukasoo taastamiskava. Taastamistöid hakatakse läbi viima Laukasoo veerežiimi taastamise projekti raames.

Sootaastamistööde seis: RMK leidis raietööde teostaja Ökopesa OÜ, kes alustab töödega lähinädalail. Raietööde tähtaeg on 2019. aasta jaanuar. Lähikuudel teeb ELF kopatööde hanke, et alustada tegevustega 2019. aasta augustis.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.