Laukasoo

Laukasoo asub Lahemaa rahvuspargi lõunaosas. See on Lahemaa suurim (1391 ha) ja tuntuim soo. Administratiivselt jääb Laukasoo Lääne-Virumaale Vihula valda. Laukasoo võeti kaitse alla 1971. aastal Lahemaa ühe reservaadina. Praegu kannab Laukasoo kaitsestaatusena Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndi nimetust. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Laukasoo taastatav ala ning kraavide ja raietööde asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

MaterjalidLaukasoo taastamiskava. Taastamistöid hakatakse läbi viima Laukasoo veerežiimi taastamise projekti raames.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.