Lahemaa rahvuspark, Laukasoo

Laukasoo asub Lahemaa rahvuspargi lõunaosas. See on Lahemaa suurim (1391 ha) ja tuntuim soo. Administratiivselt jääb Laukasoo Lääne-Virumaale Haljala valda. Laukasoo võeti kaitse alla 1971. aastal Lahemaa ühe reservaadina. Praegu kannab Laukasoo kaitsestaatusena Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndi nimetust. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Laukasoo taastatav ala ning kraavide ja raietööde asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

MaterjalidLaukasoo taastamiskava. Taastamistöid hakati läbi viima 2018. a oktoobris Laukasoo veerežiimi taastamise projekti raames.

Sootaastamistööde seis: RMK korraldavate raietööde teostaja Ökopesa OÜ, kes alustas töödega oktoobris 2018, raietööde tähtaeg on 2019. aasta sügis. ELFi poolt korraldatavad kopatööd teostab Metropol Group OÜ ja tegevustega alustati 2019. aasta jaanuaris – Suurlauka väljavoolu sulgemine. Seejärel jätkatakse töödega peale linnurahu lõppu augustis. Eeldatav tööde lõpp 2020. a märts.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.