Lahemaa rahvuspark, Laukasoo

Laukasoo asub Lahemaa rahvuspargi lõunaosas. See on Lahemaa suurim (1391 ha) ja tuntuim soo. Administratiivselt jääb Laukasoo Lääne-Virumaale Haljala valda. Laukasoo võeti kaitse alla 1971. aastal Lahemaa ühe reservaadina. Praegu kannab Laukasoo kaitsestaatusena Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndi nimetust. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Laukasoo taastatav ala ning kraavide ja raietööde asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

MaterjalidLaukasoo taastamiskava. Taastamistöid hakati läbi viima 2018. a oktoobris Laukasoo veerežiimi taastamise projekti raames.

Sootaastamistööde seis: RMK korraldavate raietööde teostaja Ökopesa OÜ, kes alustas töödega oktoobris 2018, töödega lõpetati 2019. aasta sügisel. ELFi poolt korraldatud kopatööd teostas Metropol Group OÜ: tegevustega alustati 2019. aasta jaanuaris – Suurlauka väljavoolu sulgemine ja seejärel jätkati peale linnurahu lõppu augustis. Kopatöödega jõuti lõpule 2019. aasta detsembris. Töödega jätkatakse 2020. ja 2021. a käsitsi paisude rajamisega soo Palmse poolsel küljel paiknevatel turbavõtuaukudel.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.