Feodorisoo

Feodorisoo asub Ida-Viru maakonnas, Alajõe ja Illuka vallas. Feodorisoo moodustab ca 577 ha suuruse lõunapoolse osa Agusalu looduskaitsealast (lka) Repna, Sinoi, Heinasoo, Riisa soo ning Võhmakivi ja Ristikivi raba kõrval. Agusalu looduskaitseala paikneb omakorda Eesti suurima sookompleksi – Puhatu – edelaosas. Taastamiskava kooskõlastati 2017. a sügisel. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Feodorisoos taastatava ala piirid ja suletavate kraavide asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Materjalid:  Feodorisoo taastamiskava (eesti keeles) ja Feodorisoo taastamiskava (vene keeles). Taastamistöid hakatakse läbi viima Feodorisoo veerežiimi taastamise projekti raames, eeldatavasti alates 2018. a augustist.

Sootaastamistööde seis: Kopatööde hanke võitja Praktov OÜga on leping olemas, kuid tööde algus on viibinud. Senini on jõutud teostada vaid kümnendik trassiraietest.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.