Alutaguse rahvuspark, Feodorisoo

Feodorisoo asub Ida-Viru maakonnas, Alajõe ja Illuka vallas. Feodorisoo moodustab ca 577 ha suuruse ala Alutaguse rahvuspargis (endisest Agusalu looduskaitsealast (lka) Repna, Sinoi, Heinasoo, Riisa soo ning Võhmakivi ja Ristikivi raba kõrval. Agusalu looduskaitseala paikneb omakorda Eesti suurima sookompleksi – Puhatu – edelaosas. Taastamiskava kooskõlastati 2017. a sügisel. Täpsemalt saab lugeda projekti raames pidevalt täiendatavast Wikipedia artiklist.

2017. aasta ortofotole on märgitud Feodorisoos taastatava ala piirid ja suletavate kraavide asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Materjalid:  Feodorisoo taastamiskava (eesti keeles) ja Feodorisoo taastamiskava (vene keeles). Taastamistööd viiakse läbi Feodorisoo veerežiimi taastamise projekti raames.

Sootaastamistööde seis: Kopatööde teostaja Praktov OÜ alustas 2018. a sügisel ja tööd vältasid 2019. a märtsini ja jätkusid oktoobris. Veerežiimi taastamise projekti raames ette nähtud tööd on suuremas osas teostatud ja jätkub taastamistööde tulemuste seire. 2021. a augustis on kavandatud väiksemate paisude rajamine kahe suurema suletud kraavide külgkraavidele.

Vaata ka kaarti taastamisaladest.