Suvised tööd ja sügisesed plaanid Eesti soodes

Suvega on asjalood soodes kõvasti edasi arenenud – kõik paigad on juurde saanud taastumiseks vajalikke paise. Loe, mis ootab sügisel iga sooala täpsemalt ees!Sirtsi looduskaitseala
RMK koordineerimisel jätkuvad raietööd (trassiraied ja lagesookoosluse taastamine) ning kopatöödega alustatakse oktoobris peale Laukasoo kopatööde lõpetamist (teostaja mõlemal alal Metropol Group OÜ).

Talgulised paisu ehitamas. Foto autor: Karl Miikael Kraav

Tudusoo looduskaitseala
Kopatöödega alustatakse 30. septembril. Raietööd jätkuvad RMK koordineerimisel (trassiraied ja lagesookoosluse taastamine). Raieid ja kopatöid teostab Hanso MK OÜ.

Õpperaja rekonstrueerimiseks tarvis töödest on rohkem kui pool valmis. Esimese testimise on teinud ka üks ratastooli kasutaja ning tagasiside on positiivne. Õpperaja ümbruses taotlesime muudatust paisude asukohtade osas ning selleks vajalikud kooskõlastused on nüüd olemas.

Ohepalu soo, Ohepalu looduskaitseala
Tänaseks on valmis saadud Ohepalu looduskaitseala Järvesoo ja Udriku
järvede vahelised paisud (52 paisu), truubi sulgemine ja koolmekoha rajamine. Augustis alustas Valmap Grupp OÜ tegevusi – jätkatakse RMK koordineerimisel raietöödega. Hetkel toimub kokkuvedu Mädajärve ümbruses. Umbes kuu aja pärast, kui raied teostatud, jätkatakse kopatöödega.

Koolmekoht Ohepalus. Foto autor: Jüri-Ott Salm

Feodorisoo, Agusalu looduskaitseala
Feodorisoos on roopad likvideeritud, kuid ülejäänud osas veel tegevused pooleli.

Laukasoo, Lahemaa rahvuspark
Laukasoos on lisaks talvisele Suurlauka väljavoolule suletud ka paisude ehitus endistel kaevandusaladel ja nende ümbruses (ligi 100 paisu). Teha on jäänud veel Palmse poolsel asuvad turbavõtuaugud. Tööd käivad ka soo lõunaosas Valgejõe ääres. Metropol Group OÜ plaanib töödega lõpule jõuda oktoobri lõpuks.

Taastamise käigus leitud inimese tehtud puidust ese, mis võib olla kuni 100 aastat vana. Foto autor: Jüri-Ott Salm

Taastamistööde teostusprojektid ja täiendav teave taastamisalade kohta leitav projekti alalehelt.