Suurprojekti käigus taastatakse Eestis ligi 6000 hektarit sooalasid

Suurprojekti käigus taastatakse Eestis ligi 6000 hektarit sooalasid 

Maaleht