Sügisene ülevaade: kuidas läheb töödega taastatavatel sooaladel?

Toimetame kuuel kaitsealusel sooalal, et sealseid kooslusi taastada. Anname all põgusa ülevaate sellest, kui kaugel oleme oma tegemistega erinevatel aladel.

Sirtsi looduskaitseala

Sirtsis jätkub RMK eestvedamisel lagesookoosluse taastamiseks vajalike puude eemaldamine selleks kohandatud masinatega. Seejärel alustatakse detsembris kopatöödega, et sulgeda soole omase veerežiimi taastumiseks sinna kunagi rajatud kraave.  Nii Sirtsis kui Laukasoos (vt all) toimetab koppadega Metropol Group OÜ.

Tudusoo looduskaitseala

Tudusoos alustati kopatöödega 30. septembril – tänaseks on suletud Järvesoo põhja- ja idaosas paiknevad kraavid. Esimesi tulemusi saab oma silmaga näha Tudu Järvesoo õpperajalt, mille rekonstrueerimine on lõpusirgel. Õpperaja plaanime taasavada 2020. aasta aprillikuus, ent seda seal saab matkata ning kohalikus metsaonnis aega veeta juba alates detsembrist.

RMK juhendamisel jätkuvad lagesookoosluse taastamiseks tarvilikud raied kaitseala lõunaosas. Nii kopa- kui ka raietöödega tegeleb Tudusoos Hanso MK OÜ.

Vaata ka Marko Kohvi videoreportaaži paisu ehitusest Tudu järve väljavoolule. Paisuga fikseeritakse järvevee tase ja aidatakse kaasa seda ümbritseva soo veerežiimi taastamisele:

Ohepalu soo, Ohepalu looduskaitseala

Valmap Grupp OÜ alustas Ohepalus kopatöödega augustis, tänaseks on valmis Järvesoo ja Udriku järvede vahelised 52 paisu, suletud on truup ning rajatud koolmekoht. Novembris jätkatakse töödega Mädajärve kõrval asuval kunagisel labidaturbavõtualal ja selle lähistel paiknevatel kraavidel. Seejärel liigutakse kaitseala lõunapoolsesse otsa. Töödega plaanime lõpetada juba sel aastal.

Foto: Ohepalu taastamistööde alal Muraka rabas (Lagesoos), Mädajärvest põhja pool, toimus lagesookoosluse taastamisel raiutud puude vedu, pehmel pinnasel liikumiseks kohaldatud spetsiaalse veomasinaga. Foto: J.-O. Salm

Laukasoo, Lahemaa rahvuspark

Laukasoo endistel kaevandusaladel on augustist novembrini rajatud ligi 300 paisu. Seda nii Palmse poolsel küljel asuvatesse turbavõtuaukudesse ja nende ümbrusesse kui ka soo Sakumetsa poolses küljes. Novembri alguses rajati Muike oja looged. Veel on tarvis sulgeda soo lõunaosas Loobu jõe ääres üks kraav ning põhjaosas kaevandusala väljavoolud.  Alal toimetab Metropol Group OÜ, töödega plaanitakse lõpetada novembri lõpus.

Foto: Paisu ehitus Laukasoo Palmse poolsel küljel. Paremal sulgemisele kuuluv kraav, vasakule jääb rajatava paisu taha suletud kraav. Vesi suunatakse ümbritsevale maastikule. Foto: J.-O. Salm

Feodorisoos lõpetati tööd oktoobri alguses.

Foto: Käsitsi rajatud pais Feodorisoo idaosas paikneval kraavil. Foto: J.-O. Salm

Soosaarde on plaanitud rajada käsitsi veel üks pais, muidu on tööd lõpetatud ning tehakse järelseiret.