Soode taastamise käsiraamatu esimene versioon

Täna toimuval märgalade päeva konverentsil tutvustatakse soode taastamise käsiraamatu esimest versiooni, mis avatud muudatusteks.

Käsiraamat kannab alapealkirja “Soode taastamine: senised kogemused teguloo “soode kaitse ja taastamine” näitel.” Kõigil huviliselt on võimalik väljaannet uudistada siit!

Konverentsi ülekannet vaata UTTVst!