Kuidas läheb soode taastamisega Eesti eri paigus?

Jätkasime augustis linnurahu järgselt sootaastamistöödega. Siit väike ülevaatepostitus, kuidas soode taastamisega läheb.

Ohepalu looduskaitseala

Ohepalu looduskaitsealal (lka) sai enamus töödest tehtud ekskavaatorite abil 2019. a sügisel ja üle jäi veel vaid paisudega kraave sulgeda kohtades, kus koppadega kaevamine ei oleks olnud mõttekas. Sestap korraldasime augustis 3 talgut, kus vabatahtlikud paise rajasid. Samuti kutsusime appi kolm töömeest, kes kogu kuu vältel paise rajasid.  Nõnda saidki tegusate abikäte toel Ohepalu taastamistööd valmis.

Kõiki algselt plaani võetud kuivenduskraave ei olnud siiski võimalik sulgeda, näiteks jäi avatuks Ristsaare reservaati ümbritsev kraavivõrk. Arutelu all oleva kaitse-eeskirja muutmise järgselt on tõenäoliselt võimalik ka sealsed kraavid sulgeda.

Paisu tihendamine räätsadega Väike-Udriku järve lähistel. Foto: Carmen Pajuste

 

Sirtsi looduskaitseala

Sirtsi looduskaitsealal lõpetati tänavu augustis soo taastamiseks tarvilikke kujundusraied. 2019. jaanuaris alustatud töid (mis linnurahu ajaks peatati) juhtis RMK ning tegi OÜ RT Plaan. Samas jätkati kopatöödega – suleti Tedresoo kuivendusvõrk ja Sirtsi soo idaosas paiknevad kuivenduskraavid.  Paralleelselt kuivenduskraavide sulgemisega hooldati ka teeäärseid kraave. Nõnda saab nende abil ära juhtida senisest suuremat veehulka ja tagada, et kaitsealale rajatud teedel saaks jätkuvalt liikuda. Kopa- ja hooldustöid tehti Sirtsi lka Ruunakünka ümbruses ja lääneosas. Töödega plaanitakse Sirtsis lõpule jõuda 2020 novembris. Kopatöödega tegeleb Metropol Group OÜ.

Töödega tegi tutvust ka kohalik Sirtsi metsis. Paisu ehituseks pidi üks kolmest mehest kukega läbirääkimisi pidama, nõnda said teised kaks  paisu ehitada. Foto: J.-O. Salm

Ekskavaator Ruunakünka lähistel kraavivalli kraavi tagasi tõstmas. Foto: J.-O. Salm

Tudusoo looduskaitseala

Tudusoo lka-l alustati soode taastamiseks tarvilike raietöödega 2019. a veebruaris, paralleelselt jätkatakse ka kopatöödega. Tarvis on teha veel mõned trassiraied, et saaks ekskavaatoriga kraavidesse paise rajada.  Nõnda saab omakorda taastuda soole omane veerežiim. Aastaga on suletud kuivenduskraavid Tudu lka lõunaosas, Järvesoos, Punasoo lõunaosas ja osaliselt Kruusoja ümbruses. Samuti suunati ümber Kruusoja ja rajati Raba tee äärde uus kraav, teevad võimalikuks kaitsealast läände jäävate kuivendussüsteemide ladusa toimimise. Töödega plaanitakse lõpule jõuda detsembris 2020. Töid teeb Hanso MK OÜ. Kruusoja suunas ümber ja Raba tee äärde rajas kraavi Metropol Group OÜ.

Tudu lka-l Luusaare soo põhjaserval on paisu ehitus lõpusirgel. Foto: J.-O. Salm

Laukasoo, Lahemaa rahvuspark

Laukasoos lõpetati kraavide sulgemine koppadega 2019. a novembris. 2020 a. augustis toimetasid  kunagisel labidaturbavõtu alal õpilasmalevlased Tallinnast, ELFi talgulised ja kaks labidameest, kelle kaasabil on sootaastamine Laukasoos lõpule viidud.

Photo by Sootaastamine 2020 on August 02, 2020. Image may contain: one or more people, outdoor and nature.
Õpilasmalev tööhoos – paisu ehituseks materjali võtmine. https://www.instagram.com/sookallad/

Alutaguse rahvuspargis – Feodorisoos ja Alam-Pedja lka-l Soosaares jätkub sootaastamistööde järgne seire. Hetkel kavandatakse ehitatud paisudel väikeseid parendustöid ning mõnede lisapaisude rajamist, et veerežiim saaks paremini taastuda.

Tehtud paisu pidavust uurimas – vesi on siit üle voolanud ja pais vajab veidi tõstmist. Foto: J.-O. Salm

Taastamistööde teostusprojektid ja täiendav teave taastamisalade kohta on leitav projekti alalehel.

Galerii 2020. aasta sootalgutest ning ELFi talguprojekti teistest tegemistest leiad siit!

Head sügist!