Soode taastamine kulgeb eri soodes eri rütmis

Kõikides projekti käigus taastavates soodes käib töö. Küll on aga mõnes soos asjad kaugemale jõudnud, kui teises. Ette on tulnud ootamatusi, aga ka õnnestumisi. Loe iga taastamisala olukorra kohta täpsemalt!

Ohepalu soo, Ohepalu looduskaitseala
Ohepalu teostusprojekt sai kooskõlastused valdadelt ning avalikustamise käigus uusi ettepanekuid ei esitatud. Consultare OÜ täiendas projekti avalikustamisel olnud versiooni – Läsna jõe alguse väljaarvamine taastamistöödest ja see on esitatud kooskõlastuseks Keskkonnaametile. Seejärel tuleb teostusprojekti lõplik versioon esitada kooskõlastamiseks RMKle, misjärel saab korraldada kopa- ja raietööde hanked.

Palasi endine turbakaevandusala, Sirtsi looduskaitseala
Metropol Group OÜ lõpetas augustis kopatööd, misjärel alustas Nordic Botanical OÜ turbasambla külvi/fragmentide puistamist taastamisalale. Hetkel tööd seisavad, kuna veetaseme oodatust kiirema taastumisega polnud võimalik olemasoleva tehnikaga alale sõita ja otsitakse teisi lahendusi töö lõpuleviimiseks.

Ülejäänud looduskaitsealal toimuva osas on RMKl käsil hange raietööde läbiviimiseks, lähikuudel teeb ELF kopatööde hanke. Raietööd algavad eeldatavasti talvel, seejärel peatatakse linnurahu perioodiks ning jätkuvad järgmise aasta augustis. Kopatöödega on plaan algust teha 2019. aasta augustis.

Laotatavad turbasamblafragmendid teel taastamisalale, mis selle tehnikaga ei olnud saavutatav. Foto: Mart Meriste

Laukasoo, Lahemaa rahvuspark
RMK leidis raietööde teostaja Ökopesa OÜ, kes alustab töödega lähinädalail. Raietööde tähtaeg on 2019. aasta jaanuar. Lähikuudel teeb ELF kopatööde hanke, et alustada tegevustega 2019. aasta augustis.

Tudusoo, Tudusoo looduskaitseala
14. augustil 2018 ehitati vabatahtlike abil esimene pais Luusaare soosse. Hetkel on RMKl käsil hange raietööde läbiviimiseks, lähikuudel teeb ELF kopatööde hanke. Raietööd algavad eeldatavasti talvel, seejärel peatatakse linnurahu perioodiks ning jätkuvad järgmise aasta augustis. Kopatöödega on plaan algust teha 2019. aasta augustis.

Vabatahtlikud Tudusoos paisu ehitamas. Foto: Kirke Raidmets

Feodorisoo, Agusalu looduskaitseala
Feodorisoo kopatööde hanke võitja Praktov OÜga on leping olemas, kuid tööde algus on viibinud. Senini on jõutud teostada vaid kümnendik trassiraietest.

Soosaare soo, Alam-Pedja looduskaitseala
Soosaares on kopatööde teostaja Hanso MK OÜ. Sealsed tööd edenevad jõudsalt ja jäänud on veel mõnikümmend soopoolses servas ja rabanõlval paiknevat paisu.