Soode taastamine jätkub eri soodes eri rütmis

Aasta on lõpusirgel, kuid Eesti soode taastamine jätkub ka järgmisel aastal täistuuridel. Sel aastal aitasid soode taastamisele kaasa ka mitmed talgulised, kelleta oleks nii mõnigi töö tunduvalt rohkem aega võtnud. Anname taaskordse ülevaate soodes toimuvast pühade eel ja plaanidest uuel aastal.

Soosaare soo, Alam-Pedja looduskaitseala
Soosaares soos said kopatööd Hanso MK OÜ teostamisel ühele poole 9. detsembril, kui käsitsi rajati viimased 13 turbapaisu endisest kaevandusalast soopoolsele alale jäävatele kraavidele, kus pinnas ekskavaatorile liialt pehmeks osutus. 7. detsembril käisime sootaastajatega tehtud töid üle vaatamas – veetase paisudest ülesvoolu oli silmnähtavalt taastunud ja moodustunud väiksemaid avaveelisi alasid nii turbavõtuaukudesse kui ka kraavide tekitatud pinnase depressiooni aladele. Paisud ja nende taha kogunenud jää kandsid kenasti. Järgmiseks aastaks jääb veel talguliste abiga rajada üks pais ja tuleb alustada taastamisjärgsete seiretöödega.

Tartu Ülikooli ornitoloogide rolliks on 2019. aasta kevadel linnustikuseire, saamaks teada, kas lagesoodele tüüpilised linnuliigid (näiteks kiivitaja, väikekoovitaja, sookiur, mudatilder, rüüt, tedred ja nende mängualad) on tagasi pöördumas.

Turbapais ja selle taha kogunenud kaanetatud veesilm. Pildil ornitoloogid Tartu Ülikoolist. Foto: Jüri-Ott Salm

Vt tööde ülevaate kohta ka Leevi Krummi poolt koostatud ülevaadet: Soosaare soo kirdeservas taastamistööd lõpusirgel

Ohepalu soo, Ohepalu looduskaitseala
Ohepalu looduskaitseala veerežiimi taastamisprojekt on saanud vajalikud kooskõlastused ja uue aasta algul plaanitakse kopatööde hangete väljakuulutamist.

Palasi endine turbakaevandusala, Sirtsi looduskaitseala
Nordic Botanical OÜ koostöös OÜga Reedfly lõpetas turbasambla külvi/fragmentide puistamise detsembri keskpaigaks. Turbasamblafragmentide laotamine ja põhust multšiga katmine viidi läbi 5 ha suurusel alal, täiendavalt laotati põhust multš 2-le hektarile Ainsaks sobivaks tehnikaks taasunud veerežiimiga alal liikumiseks osutus OÜ Reedly rookombain. Põlevkivituha laotamine lükkub järgmisesse aastasse – parim on seda teha kevadel keltsalt, kui lumi on sulanud. Kuna talved on heitlikud, siis võib-olla tuleb sobiv hetk ka varem.

Ülejäänud Sirtsi looduskaitsealal toimuva osas on RMKl käsil lepingu sõlmimine raietööde (trassiraied kopatööde teostamiseks ja masinate ligipääsuks, kujundusraie kuivenduse mõjul puistuga kattunud endiste lagesoode taastamiseks) läbiviimiseks, mis algavad eeldatavasti jaanuaris. ELF korraldas kopatööde hanke, mille tulemused selguvad jaanuaris. Raietööd algavad eeldatavasti talvel, seejärel peatatakse linnurahu perioodiks ning jätkuvad järgmise aasta augustis. Kopatöödega on plaan algust teha 2019. aasta augustis.

Turbasamblafragmentide laotamine taastamisalale, hilisemalt kaeti see põhumultšiga. Ainsaks sobivaks tehnikaks taasunud veerežiimiga alal liikumiseks osutus OÜ Reedly rookombain. Foto: Edgar Karofeld

Tööde ala on kallakus Sirtsi soo poolt (pildil vasakul) kuivendatud endise siirdesoo suunas (paremal). Suletud kaevandusala kuivenduskraavid on katkestanud vee kiire äravoolu ja kuivenduseelne veerežiim on taastunud, millest andsid kinnitust nii alale kinnijääv tehnika kui ka veesilmad.

Tööde seis Palasi 19. novembril. Ala on kallakus Sirtsi soo poolt (pildil vasakul) kuivendatud endise siirdesoo suunas (paremal). Droonifoto: Marko Kohv

Laukasoo, Lahemaa rahvuspark
Hetkel on käimas raietööd endisel kaevandusalal, eesmärgiga taastada seal kaevanduseelne lageraba. Tööde teostaja on Ökopesa OÜ, raietööde tähtaeg on 2019. aasta jaanuar. ELFi korraldatud riigihanke tulemusel on leitud ka kopatööde teostaja ja leping on sõlmitud OÜga Metropol Group. Töödega alustatakse eeldatavasti 2019. aasta jaanuaris, esimeses järgus kavandatakse Suurlauka väljavoolu sulgemist.

Pildi keskel on kaevanduse väljaveotee, mis lükatakse kopatööde käigus kahel pool teed paiknevatesse kraavidesse, sulgedes nõnda soovee kiire väljavoolu. Foto: Jüri-Ott Salm

Tudusoo, Tudusoo looduskaitseala
RMK valmistab ette raietööde hanget, mis eeldatavasti kuulutatakse välja detsembri lõpul. Kopatööde ja õpperaja hanked kuulutas ELF  välja ja tulemused peaksid selguma jaanuaris. Tudu Järvesoo õpperaja ehituse ajaks planeeritud oktoober 2019 kuni jaanuar 2020. Raietööd algavad eeldatavasti talvel, seejärel peatatakse linnurahu perioodiks ning jätkuvad järgmise aasta augustis. Kopatöödega on plaan algust teha 2019. aasta augustis.

Kopatöödega tegelevate ettevõtete esindajad taastamisala kraavitusega tutvumas – teel kraavide juurde. Foto: Jüri-Ott Salm

Feodorisoo, Agusalu looduskaitseala
Ligi kolmandik plaanitud töödest on Praktov OÜ teostanud. Kuna pinnas muutus sadude tõttu taaskord pehmemaks, ei pääsenud kõigile aladele enam ekskavaatoriga ligi ja projektis tehti muudatus – Jõhvi-Vasknarva maanteepoolsel kraavil rajatakse vaatamata lumeoludele osa paise käsitsi, paisude südamikeks on vineertahvlid takistamaks kraavi paisu all vee liikumist.

Pais hakkab kuju võtma, mehed hinge tõmbamas. Foto: Jüri-Ott Salm

Ekskavaator Feodorisoo keskel tööjärge ootamas – loodetavasti on see viimane omasugune, mis selles soos sõidab. Foto: Jüri-Ott Salm

Taastamistööde teostusprojektid ja täiendav teave taastamisalade kohta leitav projekti alalehel.

Käsil on ka talgute korraldamine taastamisaladele järgmise aasta augustis. Galerii 2018. aasta sootalgutest ning ELFI talguprojekti teistest tegemistest leiad siit!

Häid jõule! Vaata ELFi jõulutervitust siit.