Soe talv sootaastamisaladel

Toimetame kuuel kaitsealusel sooalal, et sealseid kooslusi taastada. Anname all põgusa ülevaate sellest, kui kaugel oleme oma tegemistega erinevatel aladel.

Laukasoo, Lahemaa rahvuspark

Kraavide sulgemine masinatega lõpetati Laukasoos detsembri keskpaigaks, oma panuse andis ka Metropol Group OÜ. Võib öelda, et vaatamata vihmarohkele sügisele, soosis ilm tööde tegijat – külmades ja lumistes oludes oleks tööde teostamine olnud raskem kui ehk mitte võimatu. Seevastu suuremad vihmaperioodid aitasid jälgida vee liikumist ja kohendada mõned paisud, mille ümbert vesi voolama pääses ja paise erodeerima hakkas. Samuti tekkis oodatust suurem veekogus kunagiste labidaturbaaukudele ja osa paise tuli ehitada suuremaks.

Tuleval suvel on kavandatud rajada käsitsi paise Laukasoo Palmse poolses küljes – loodame seda teha talguliste, Õpilasmaleva ja mõne ettevõtte kaasabil.

Ehitusaegse settetiigi sulgemine Laukasoo kaevandusalalt väljaviival peakraavil. Foto: J.-O. Salm

Tööde ülevaatus endisel kaevandusalal Laukasoos. Foto: J.-O. Salm

Sirtsi looduskaitseala

Sirtsis jätkuvad RMK eestvedamisel lagesookoosluse taastamiseks vajalike puude eemaldamine selleks kohandatud masinatega ja trassiraied. 4. detsembril alustati kopatöödega Tedresoos, et sulgeda soole omase veerežiimi taastumiseks sinna kunagi rajatud kraave. Samuti algasid tööd Ruunakünka juures – nn leevendusmeetmete rajamine, mis seisneb mõnede kraavide uuendamises, eesmärgiga tagada säiliva kuivendusvõrgu toimimine ja teede läbitavus. Pinnasetöid teostab Metropol Group OÜ ja raietöid OÜ RT Plaan.

Tudusoo looduskaitseala

Tudusoos on kopa ja raietöödega tegutsetud viimase kuu jooksul kaitseala lääneservas ja keskosas – Kruusoja ümbruses. Samuti on lõpetatud Tudu Järvesoo õpperaja rekonstrueerimine ja metsaonn on külastajatele taas avatud. Nii kopa- kui ka raietöödega tegeleb Tudusoos Hanso MK OÜ.

Vastrenoveeritud matkaonnis on pidevalt külalisi. Onni saab kergesti ka lapsevankriga ja erivajadustega liikujatele on rajatud käsipuu kogu laudtee ulatuses. Foto: J.-O. Salm

Vaade paisult, millega on hoitud Tudu järve veetase. Taamal paistab ka taastatud lagesoo ja sellel kulgeb rajatud laudtee. Foto: J.-O. Salm

Ohepalu looduskaitseala

Kraavide sulgemise ja pinnasetöödega on selleks korraks lõpetatud ja mõnikümmend käsitsi paisu tuleb veel rajada tuleval suvel. Novembris ja detsembri esimeses pooles tehti töid Mädajärve kõrval asuval kunagisel labidaturbavõtualal ja selle lähistel paiknevatel kraavidel ning kaitseala lõunapoolses otsas.

 

Teistel taastamistööde aladel – Feodorisoos ja Soosaare soos – on vesi jõudsasti maapinna lähedale tõusnud ning toimuvad ettevalmistused seireks. Kevadel on Tartu Ülikooli kavandatud sihtliikide seire kõigil taastamisaladel, käimas on hüdroloogia seire.