Sitsisoos inglastega4

Paarkümmend aastat pole siin kaevandatud ja ala endiselt taimestikuta. Siiski on pealmise mineraliseerunud turbakihist mõni kuni mõnikümmend cm alpool vähelagunenud turvas, mis loob soodsad tingimused turbasammalde külviks (vajalik pinnase ettevalmistus). Mahajäetud kaevandusväli Sirtsi lka-l.