Sirtsisoos inglastega9

Paarkümmend aastat pole siin kaevandatud ja ala endiselt suures osas taimestikuta. Pildil olevad kanarbikupuhmad võivad aga soodustada veetaseme tõstmisel turbasammalde taasasustamist. Mahajäetud kaevandusväli Sirtsi lka-l.