Sirtsisoos inglastega2

Mõnisada meetrit kaevandusalast soo keskele poole asuvad terved laukad, siiski jääb kaevandusala ja nende vahele juba kinnikasvanud veesilmi – tunnistus kaevanduse mõjudest. Pildid sootaastajad Inglismaalt ja ELFi ekspert Marko Kohv.