Kutse Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule tutvustusele

Olete oodatud Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule arutelule, mis toimub 28. mail kl 16 Tudu alevikus Tudu koolis.

Koosolekul tutvustavad Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv Sirtsi, sh Palasi endise kaevandusala ja Tudu soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid teostatakse? Kuidas pääsevad masinad aladele ligi?

REGISTREERU SÜNDMUSELE

Samuti vastatakse huviliste temaatilistele küsimustele. Kohal on ka teised soode taastamisega tegelevad eksperdid Tartu Ülikoolist, projekteerija Kobras AS, Keskkonnaameti ja RMK esindajad.

Sündmus on järg Sirtsi ja Tudusoo taastamiskava avalikele aruteludele, mis toimusid 2017. a.

Taastamiskavad ja teostusprojektide tööversioonid on leitavad linkidel:

https://soo.elfond.ee/taastamisalad/tudusoo/

https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/

Ettepanekute ja kommentaaride esitamise tähtaeg taastamisprojektidele 5. juuni 2018, palume need saata projekti koordinaatorile Jüri-Ott Salmile aadressil jott@elfond.ee või kirja teel Eestimaa Looduse Fondile aadressil Lai tn 29, Tartu 51005.