Rakvere arutelu tulemused ja ettekanded

25. novembril 2016 peeti Rakveres  soo taastamist ja kaitset käsitlev avalik tutvustus ja arutelu. Soode taastamise põhimõtteid tutvustasid Tartu Ülikooli, RMK, Eestimaa Looduse Fondi ja MTÜ Arheovisiooni eksperdid. Osalesid huvilised keskkonnakaitsega tegelevatest organisatsioonidest, omavalitsustest, maaomanikke, maaparandusega seotud ettevõtjaid ja teisi, kokku 33 inimest.

Ühtlasi tutvustati Sirtsi looduskaitsealal Palasi mahajäetud kaevandusvälja soo taastamiskava (kättesaadav siin). Arutelu tulemusel saadi kohalikelt inimestelt teada uusi fakte Palasi kaevandusala rajamise ja sulgemise kohta – selle sulgemine oli toimunud juba 1980. aastatel; samuti näiteks linnustiku kohta – alal oli ennist palju tetresid. Koosolekul kõlanud ettepanekute valguses täiendati taastamiskava veekaitse meetmetega (settebasseinide rajamine taastamisalalt väljaviivate kraavide otstes). Ühe varasema ettepaneku põhjal täiendati kava raieala suurendamisega endisel lagesoo alal kaevandusest põhja pool. Arutelul oli suur rõhk ka tööprotsessi kirjeldamisel ja sellel, kuidas erinevate ametkondadega tegevused kooskõlastatakse.

Arutelul räägitut kajastas Virumaa Teataja.

Täiendatud Palasi mahajäetud kaevandusvälja soo taastamiskava (seisuga 30.11.2016) on leitav  siin.

Ettekanded:

Avasõnad Maret Vildakult Keskkonnaametist