Rabapäeva arheoloogiline uurimisretk

24. juulil tähistasime rabapäeva Lahemaa Rahvuspargis, Laukasoos. 20 osalisega viisime läbi Loobu jõe poolses küljes arheoloogilise uurimisretke ehk leire. Uuriti soo ääres paiknevaid mineraalmaasaari, jõeäärset kõrgendikku ja lammi ning käidi sooteel. Töö toimus vastavalt leireplaanile.

Üle Loobu jõe said rabapäevalised kummipaatidega.

Üle Loobu jõe saime kummipaatidega.

Metoodiliselt tegime šurfe (väikeseid kaeveid, prooviauke) ja kirjeldasime neid, kasutasime metallidetektorit, mullapuuri abil vaatlesime mullaprofiile, uurisime langenud puude juurealuseid ning Loobu jõe ääres asuvaid paljandeid.

Laukasoole lähimad uuritud arheoloogilised muistised asuvad Palmse mõisakompleksi ümbruses ning Laukasoost põhja poole jääval Võhma klindineemikul. Sellel on leitud asustusjälgi alates kiviajast – näiteks Võhma ja Vihasoo. Osa neist asuvad ka Loobu jõe suudmes, mistõttu Loobu jõe Laukasoost mööduva ala ääres asuvad mineraalmaasaared on ka kõrge potentsiaaliga mineviku asustuspildi otsimiseks.

Leiret korraldasid ja arheoloogiast andsid ülevaate Kaarel Sikk Arheovisioonist ja Pikne Kama Tartu Ülikoolist. Marko Kohv ELFist selgitas soo taastamistegevusega seonduvat ja Piret Pungas-Kohv kogus teavet pärimuse ja kultuurilooliste objektide kohta.

Töö metallidetektoriga.

Töö metallidetektoriga.

Mida huvitavat leidsime?

  • 6 vaigukogumistopsi,
  • söekihi mis viitas maastikupõlengule,
  • piirikivi,
  • hulgaliselt loomaluid,
  • mägralinnaku,
  • kuivenduskraavi,
  • hulgaliselt marju ja seeni,

Otseselt arheoloogilisi leide sedakorda leida ei õnnestunud, kuid piirkonnas tööd veel jätkuvad.

Laukasoos rabapäeval 2016.

Rännak rabapäeval 2016.

Täpsem teave: Kaarel Sikk, kaarel@archaeovision.eu.

Kõik fotod tegi Marko Kohv.