Rabamatka ABC

Üldkeeles märgib „rappaminek” eksimist, nurjumist: „Nüüd läksid küll omadega rappa!” Piltlik ütlus viitab asjaolule, et märjal pehmel rabapinnasel on raske, kohati lausa ohtlik käia. Keerulistel aegadel on sellest osatud kasu lõigata, minnes soosaartele pakku.

Loe edasi augustikuu Eesti Loodusest.