Tegevused

Kuue rikutud sooala taastamine koosneb paljudest tegevustest. Planeerimisest taastamistööde ja loodushariduseni.  (Täpsemalt igast tegevusest saab lugeda tegevuse peale klõpsates)

Projekti alla kuuluvad veel järgnevad tegevused: projekti juhtimine, lõppaudit ja projekti kodulehe koostamine.