Soomaa infopäev projekteerijatele

30. detsembril 2015. a osalesime Marko Kohviga RMK kutsel taastamisala kuivendussüsteemide projekteerijatele mõeldud infopäeval, kus külastasime Soomaal kolme ala: Räksi taastamisala Saesaare raba idaservas, kus tööd lõpetati eelmise aasta detsembris; Kuresoo taastamisala (täiendavad parandustööd läbi viidud 2015. a sügisel), Valgeraba lõunaservas projekteerimisel olevat taastamisala.

Vastava pildimaterjali leiate Flickerist.

Mõned tähelepanekud: kuna paisude rajamiseks ei piisanud kraavide vallidel olevast materjalidest, kaevati paisudest üles või allavoolu materjali võtmiseks augud (kuni paari meetri sügavused, osaliselt on auk endise kraavi kohal). Piltidel võite hinnata, kas need võiksid olla sobivad ka kiilidele jt. Üks augu külg kujundati laugeks, et sinna sisse kukkumisel oleks kergem (võimalik) välja saada. Puittammide rajamine peab olema üksnes seal, kus mingil muul põhjusel ei saa pinnasest paisu rajada. Et muuta paise kriitilisemates kohtades tugevamaks, kasutada ka geotekstiili (paistis hästi toimiv – pinnas panni geotekstiilist suurde „kotti“).

Räksi taastamisala paisud, mille rajamiseks kaevati nii endise kraavi kohale kui ka kraavi kõrvale augud. Konkreetsed paisud paiknevad mõnekümne meetrise vahega rabanõlval.

Räksi taastamisala paisud, mille rajamiseks kaevati nii endise kraavi kohale kui ka kraavi kõrvale augud. Konkreetsed paisud paiknevad mõnekümne meetrise vahega rabanõlval.

Kuresoo paisud, mille vahel avatud veepind ja kõrval samuti pinnase õtu augud kui ka soole laiali valguv vesi.

Paljudel juhtudel on tegemist kinnikasvavate kraavidega, mille kõrvalt pinnasevallist saab materjali paisude rajamiseks. Vajadusel kaevatakse ka täiendavad augud. Buldooseri liikumiseks võetakse kraavi pervelt, pinnasevallilt puud maha.

Räksi taastamisala, Saesaare raba idaküljes paiknev pinnasevalli jäänustega osaluselt täidetud kraav.

Räksi taastamisala, Saesaare raba idaküljes paiknev pinnasevalli jäänustega osaliselt täidetud kraav.

Ülevaate koostasid Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv.