Lahemaa kohapärimuse ja ajalooliste fotode koolitus

Meie LIFE-projekti looduskaitseliste ja ökoloogiliselt vajalike tegevuste kõrval ei saa ära unustada kultuuripärandit, mis isegi looduslikumas keskkonnas on jätnud oma rohkem või vähem märgatava jälje. Samas võib see olla vähemalt osadel juhtudest heaks vahendusviisiks loodusväärtuste edasiandmisel.

Eesti viies rahvuspargis on juba mitme aasta vältel läbi viidud Mälumaastike (nähtav ja kasutatav Maa-ameti kaardiserverist) projekti, kus kohapärimus on lokaliseeritud kirjete, piltide ja kohati isegi videomaterjaliga. Kuna rahvuspargid on ju suured, on info kogumisel ja esitamisel mitu etappi. Selleks, et kohalikke kaasata ka kogumisprotsessi, oligi Lahemaa RP pärandkultuuri spetsialisti, Ave Pauluse, poolt see koolitus organiseeritud Lahemaale. Järgmise etapi jooksul viia läbi täiendavaid välitöid.

Kuna meie üks projektialadest, Laukasoo, jääb samuti Lahemaa RP territooriumile, sobis taoline koolitus-kohtumine suurepäraselt LIFE-projekti E3 ja E1 tegevustega. Võimalus oli rääkida kohalikega, uurida, kes ja mida võiks teada Laukasoo kohta (sain ka ühe koolitusel osaleja kontaktid, kes oli nõus andma sellekohase intervjuu); koolituse käigus tutvustas Jüri Metsalu Eesti kohapärimuse kogumise ajalugu ning olulisemaid tegutsejaid; suure tähelepanu said erinevad andmebaasid, samuti said osalejaid näpunäited välipäevikute koostamiseks ning välitööde läbiviimiseks.

Pühapäevane koolitus oli peamiselt Vahur Puigi vedada, kes rääkis ajalooliste fotode (õiguslikust) kasutamisest, viitamisest, erinevatest andmebaasidest, kust fotosid leidub. Oluline kese oli MTÜ Ajapaiga tegevuse tutvustamisel, mis on seotud just fotode ning sellega seonduva info lokaliseerimisega tegelikkuses.

Koolituse kasulikkus oli kokkuvõtvalt mitmepoolne – ühelt poolt saab Lahemaa RP-ga esindusega teha koostööd Laukasoo kohta info kogumisel, LIFE-projekt leiab kohalike hulgas laiemat kajastust ning Laukasoos planeeritav kultuuripärandi metoodika (nt küsitluskavad, andmete esitamine jms) on võimalik kasutada ka teistel meie projekti aladel andmete kogumisel