Sündmused

Õpime teiste kogemusest ja jagame enda teadmisi

Eksperdid teadmisi vahetamas Soomaal. Foto: Jüri-Ott Salm

Eksperdid teadmisi vahetamas Soomaal. Foto: Jüri-Ott Salm

Soode taastamise töö käigus korraldame mitmeid üritusi ning külastame teisi riike, et teadmisi ja kogemusi saada. Peamiselt projekti meeskonnale oli 2016. aastal planeeritud kaks õppereisi põhjamaadesse, kus tutvuti Soomes ja Rootsis soode taastamisalase tegevustega. Soomes külastati LIFE programmist toetatud projekti Boreal Peatland raames taastatud soid ja Rootsis Life to ad(d)mire tegevustiku käigus taastatud alasid. Täiendavalt viidi 2017. a läbi õppereis Lätti lõunanaabrite LIFE programmist rahastatud projekti Soode kaitse ja taastamine toel. 2017. a augustis külastasid sootaastamisalasid poolakad, kes tegelevad madalsookoosluste taastamisega (täiendav teave nende projektide kohta leitav: LIFE13 NAT/PL/024 ja LIFE11 NAT/PL/423). Samuti tehakse koostöös Eestis ja mujal sootaastamistöid teostava projektiga LIFE Peat Restore.

Kavandatud on osalemine vähemalt viiel väljaspool Eestit toimuval soode taastamist ja kaitsekorraldust puudutaval konverentsil või seminaril. Osalemiste eesmärk on jagada Eesti kogemusi ja õppida teiste tegevustest.

Ühtlasi on Rahvusvahelisel Turba Liidul (IPS) kavas korraldada Tallinnas 2021. aasta Rahvusvaheline Turba Kongress, mis annab meile suurepärase võimaluse projekti tulemuste näitamiseks vahetult enne projekti lõppu.

2016. aastal tutvustasime alanud projekti Läti Ülikooli Wetlands LIFE+ projekti raames korraldatud märgalade päeva tähistaval konverentsil. 2016. suvel viidi läbi välikonverents tähistamaks rabapäeva (juulikuu eelviimane pühapäev). Aastatel 2018. ja 2020.  on korraldati rahvusvahelise märgalade päevale pühendatud konverentsidd, kus esmase tähtsusega teave oli seotud soode taastamistegevuse jm soode kasutuse ning kaitsega seotud teemadega. Konverentsid on järelvaadataavd UTTV protaalis:

Märgalade päeva konverents 2018 “Tüüpiline sookonverents – Eesti soode klassika”

Märgalade päeva konverents 2020 “Kuidas sood toetavad meid ja meie soid?”

Väiksemate üritustena on kõigil kuuel taastamisalal kavas taastamisalal läbiviidavaid töid tutvustada avamisüritustel, kus kohalik kogukond ja teised huvitunud saavad tutvuda tehtud ja plaanitavate töödega.

Kokku toimub projektis 17 sündmust:

  • kaks märgalade päeva (2. veebruar);
  • rabapäev;
  • kaks õppereisi;
  • osalemine viiel seminaril ja konverentsil;
  • kuus taastamisalade avamisüritust;
  • projekti lõpuüritus.
Loodustalgulised tööhoos

Loodustalgulised tööhoos

Samuti toimub taastamisaladel 50 loodustalgut, kuhu on kõik huvilised ja vabatahtlikud oodatud. Täpsemalt loe loodustalgute lehelt