Miks sood on olulised ja palju neid on?

22571974079_27320afa70_o

Foto: Jüri-Ott Salm

Miks me vajame soid?

  • sood puhastavad ja talletavad vett
  • inimesele on soo hea marjaala ja eriline puhkekoht
  • sood reguleerivad maastikul veerežiimi ning leevendavad sellega põuda ja üleujutusi
  • turvas seob hästi süsinikku ja pehmendab sellega inimese põhjustatud kliimamuutusi
  • soo on paljudele liikidele ainus elupaik (nt putuktoidulised huulheinad, harilik jõhvikas, rabapüü, turbasamblad jt)
  • soo säilitab põnevaid jälgi inimtegevusest eri esemete, säilmete, sooteede ja lugudena

Palju on Eestis soid?

Enamikus Euroopa riikides on sood peaaegu hävitatud (nt Taanis, Hollandis, Saksamaal). Eestis on massilise kuivendamise tulemusena lagesoode pindala vähenenud ligi kolm korda (6400 km2-lt 2400 km2-ni). Soid hakati Eestis väärtustama ja kaitsma alates 1970.‒1980. aastatest. Eestimaa Looduse Fond tegi 2009‒2013 ulatusliku soode inventuuri. Saadud andmetel katavad lagesood Eesti territooriumist ligi 5,5%, millest pea kolmveerand on kaitse all.

Kaitsealuste soode taastamine

Paraku on isegi kaitsealustest soodest osa märkimisväärse kuivendusmõjuga, eriti servakooslused. Õnneks on meil mitmel pool võimalik protsess veel tagasi pöörata sulgedes kuivenduskraavid ning taastades loodusliku veerežiimi. Siis hakkab sookooslus vähehaaval taastuma.
Soodel on oluline roll üle-euroopalises looduskaitsevõrgustikus Natura 2000. Kuna Eestis veel leidub neid haruldasi kooslusi, on meil võimalus ja vastutus soid hoida!