Arheoloogia 2019

Arheoloogilist jälgimist 2019. aastal läbi viidud kaevetöödel Laukasoos teostati 18. septembri ning Ohepalu soos 18. septembril, 13. novembril ja 12. detsembril. Tööde käigus instrueeriti ekskavaatorijuhte võimalikest muististest, nende äratundmisest ja tegevusest avastamise korral. Pisteliselt uuriti läbi kaeved, mis teostatud olid. Avatud pinnasekihid uuriti pisteliselt läbi labidaga ning metallidetektoriga. Ohepalus asuva soosaare ala kontrolliti kogu ulatuses üle metallidetektoriga. Tööde käigus arheoloogiliselt huvipakkuvat kultuurkihti ega kinnis- või irdmuistiseid ei avastatud.

Foto: Rivo Bernotas