Aruanded

Siit lehelt leiab projekti “Soode kaitse ja taastamine” (LIFE Mires Estonia) seotud aruanded ja analüüsid.

Taastamiskavad

Taastamistööde teostusprojektid

Seire aruanded

Veeseire ja taimestik

Sihtliikide seire

Palasi jääksoo korrastamine – taimestiku seire

Juhendid

Sihtliikide inventuuri ja seisundi hindamise aruanne

Arheoloogia aruanded

Õppe-ja teavitustegevus – aruanded

Projekti aruanded

LIFE järgne kaitsetegevuskava „Soode kaitse ja taastamine“ LIFE Mires Estonia. Detsember, 2021.