Aruanded

Siit lehelt leiab projektiga seotud aruanded ja analüüsid.

Taastamiskavad

Soosaare taastamiskava

Sirtsi looduskaitseala soode taastamiskava

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava

Tudusoo looduskaitseala soode taastamiskava

Ohepalu looduskaitseala soode taastamiskava

Feodorisoo taastamiskava

Feodorisoo_taastamiskava (vene keeles)

Laukasoo taastamiskava

Laukasoo taastamise hüdrogeoloogiline hinnang

Taastamistööde teostusprojektid

Soosaare soo veerežiimi taastamise projekt

Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti muudatus 1

Feodorisoo veerežiimi taastamise projekt

Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise projekt

Laukasoo veerežiimi taastamise projekt

Seire aruanded

Sirtsi lka, Palasi endise turbakaevandusala taimestiku seire I etapp

Veetasemete ja taimestiku seire aruanne 2017

Sihtliikide inventuuri ja seisundi hindamise aruanne

Liikide inventuuri aruanne

Liblikate elupaigamudel

Rabakiilide elupaigamudel

Rabakonnade elupaigamudel

Lisa 2. Välitööankeet

Arheoloogilise leire aruanded

Arheoloogilise leire plaan

Soosaare arheoloogilise leire aruanne

Sirtsi arheoloogilise leire aruanne

Feodorisoo arheoloogilise leire aruanne

Tudusoo arheoloogilise leire aruanne

Ohepalu arheoloogilise leire aruanneLaukasoo arheoloogilise leire aruanne

Õppereiside aruanded

Rootsi õppereisi (9.-14. okt 2016) aruanne

Soome õppereisi (12.-16. september) aruanne 

Projekti aruanded 

I vahearuanne (inglise keeles)

II vahearuanne (inglise keeles)