Postimees: Soid taastatakse järjest enam

Eestimaa Looduse Fondi kommentaar:

Hea ülevaade soode taastamise vallas toimuvast Postimehelt! Kuid esimene väide – “üldistatult võib öelda, et maade kuivendamine väheneb, soode taastamine suureneb” – on siiski eksitav. Ka kuivendussüsteemide rekonstrueerimine on kuivendamine (vanemate süsteemide puhul kuivendamise ennistamine) ja nende mahud on pindalaliselt kordades suuremad (2018. a ligi 30 000 ha, siiski määratlemata, palju sellests oodes või turvasmuldadel).

 

Artikkel:

Kui soode-rabade kuivendamisega on eestlased põllule ja metsale maad juurde võitnud juba kaugelt enne Andrese ja Pearu aega, siis nüüdseks on vaatepunkt muutunud ja soid on hakatud taastama.

Üldistatult võib öelda, et maade kuivendamine väheneb, soode taastamine suureneb.

Kuigi esimesed tööd tehti juba 2004. aastal, hakati riiklikul tasemel soode taastamisega agaralt pihta 2016. aastal, mil võeti vastu kaitstavate soode tegevuskava elurikkuse ja ökosüsteemi säilitamiseks ja taastamiseks. Peaasjalikult on tegemist omal ajal kuivendatud madalsoodes, siirdesoodes ja rabades ehk kõrgsoodes algupäraste looduslike olude taastamisega, kusjuures eriti hästi on läinud just rabades. Tegevuskava määratleb ka meetmed ja rahaallikad. Loe edasi Postimehest!