Palju õnne! Artikkel „Kui soine on eesti ilukirjandus?“ pälvis Akadeemia tunnustuse

ELFi ekspert Piret Pungas-Kohv pälvis artikliga “Kui soine on eesti ilukirjandus?” Akadeemia 2016. aasta kuldlaureaadi tiitli! Palju õnne! Artikliga saab lähemalt tutvuda 2016. a Akadeemia detsembri numbris. Lühikest artikli tutvustust saab lugeda siit:  https://soo.elfond.ee/kui-soine-on-eesti-ilukirjandus/ 24. jaanuaril kell 18.00 toimub Tartus endises Postimehe majas Akadeemia auhinnaseminar, kus saab kuulata ajakirja aastapreemia kuldlaureaatide ettekandeid. Akadeemia sündmuse kohta leiab rohkem infot […]

Loe edasi...

ELF kutsub kõiki veebruari esimesel nädalal sohu

Eestimaa Looduse Fond kutsub tähistama 2.veebruaril peetavat rahvusvahelist märgalade päeva sooretke ning piltide ja lugude jagamisega. Soode olulisus süsiniku talletaja, erilise elupaiga, vee puhastaja kui ka lihtsalt mõnusa matkakohana tõuseb üha enam esile. Paraku on Eesti soode hulk viimase sajandiga kahanenud kuivenduse mõjul enam kui poole võrra. Siiski on Eestis veel soid, mida hoida ja kuhu […]

Loe edasi...

Soosaare taastamise olulisim info sai tahvlile!

Saime äsja valmis esimese infotahvli, mis rändas ka kohe Soosaarele huvilisi teavitama. Nimelt paigaldame  iga projektiala juurde koos taastamistööde algusega vähemalt ühe infotahvli. Et iga huviline saaks sealt lihtsalt kätte kõige olulisema info nii soode tähtsuse, konkreetse ala taastamistööde kui ka LIFE Mires Estonia projekti kohta. Kui endal pole mahti Soosaarele infotahvlit kaema minna, siis saab […]

Loe edasi...

Kui soine on eesti ilukirjandus?

Ajakirjas Akadeemia (detsember 2016) ilmus Piret Pungas-Kohvi artikkel „Kui soine on eesti ilukirjandus?“, mis on mõneti jätk augustis „Eesti Looduse“ veergudel ilmavalgust näinud artiklile „Millised on sood lasteraamatutes?“ Pisut enam kui 60 trükise põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, et 20. sajandi teise pooleni on soo üksikute eranditega pigem vaesuse ja lõputu töö tekkepõhjus või äärmuslikemate süžeeliinide […]

Loe edasi...

Algasid sootaastamistööd Soosaares

Soosaare soo taastamistööd koosnevad kahest etapist. Esimene etapp on raie ja teine osa paisude ehitus. Raiete läbiviimine on kavandatud perioodil detsember 2016 – kevad 2017. Detsembri algul alustati trassiraietega taastamisalale viiva endise tee ja selle kraavide ääres. Paisude rajamine on kavandatud peale raietööde teostamist, suvel 2017. Mõlemad tööd olenevad palju ilmast , seega võib ajakava ka muutuda. Teostatavad tööd […]

Loe edasi...