Palasi mahajäetud turbatootmisalal on kopatööd lõpusirgel

Juulis alanud kopatööd Sirtsi looduskaitsealal on jõudmas lõpule. Projektijuht Jüri-Ott Salm käis taastamisalal asja uurimas ning tegi ülesvõtte hetkeolukorrast. Kui kopatööd on tehtud, on järgmiseks sammuks sambla istutamine. Loodetavasti laiub 5-10 aasta pärast seal samas taaskord siirdesoo, mis asus seal ka 1960ndatel. Augustis on kavandatud alustada kopatöödega Feodorisoos, Agusalu looduskaitsealal ning Soosaares, Alam-Pedja kaitsealal.

Loe edasi...

Kutse Ohepalu soo veerežiimi taastamise projekti avalikule tutvustusele

Olete oodatud Ohepalu looduskaitseala soo veerežiimi taastamise projekti avalikule arutelule, mis toimub 30. augustil kell 16 Ohepalu külas Õnnela külalistemajas. Koosolekul tutvustab Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv Ohepalu looduskaitseala soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid teostatakse? Kuidas pääsevad masinad aladele ligi?

Loe edasi...

Kopatööd Sirtsi looduskaitsealal

Soo taastumisel on üks peamisi tingimusi parajalt kõrge veetase. Selle saavutamiseks on oluline sulgeda kraave ning teha raietöid. Nii on võimalik taastada soo kuivenduseelne olukord, sest plaanitud tööd toetavad eelkõige veetaseme tõstmist. Tegevused on ühekordsed, kuid nende käigus aitame märgalal enda loomulikku taastumisprotsessi „käima saada“ ja püüame edaspidi sekkuda soo toimimisse võimalikult vähe.

Loe edasi...

Kooskõlastuse on saanud Laukasoo, Sirtsi ja Tudusoo veerežiimi taastamise projektid

Veerežiimi taastamise projektid, sh avalike arutelude protokollid ja muud materjalid on leitavad järgmistel linkidel: Sirtsi: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/ Tudusoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/tudusoo/ Laukasoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/laukasoo/ Taastamistöödega alustatakse eeldatavasti 2018. a sügisel. Tööde teostajad leitakse riigihangete läbiviimise kaudu.

Loe edasi...

Kopatööd 2018. a suvel ja sügisel

Juulis algavad kopatööd Sirtsi looduskaitsealal, Palasi endisel kaevandusalal. Tööde teostaja on Metropol Group OÜ. Tööd vältavad juulist kuni septembri lõpuni. Sügiseks on kavandatud turbasambla külv ja eritöötlused põlevkivituhaga, tööde teostaja OÜ Nordic Botanical. Kavandatud tööde lõpp 30. november 2018. Augustis on kavandatud alustada kopatöödega Feodorisoos, Agusalu looduskaitsealal. Töid teeb OÜ Praktov. Samale ajale on kavandatud […]

Loe edasi...