Laukasoo taastamiskava lõppversioon

Taastamiskava lõplik versioon, millele ootame täiendusi kuni 22. oktoobrini, on leitav lingil: Laukasoo taastamiskava lõppvers 9.10.2017 Peale 22. septembril toimunud arutelu on taastamiskava täiendatud järgnevas: I seiresüsteem taastamisalast väljapool eesmärgiga hinnata taastamistegevuste mõju sood ümbritsevatele aladele (esitatud taastamiskava lisas 6); II seirekaardi täiendamine linnuloendusaladega (joonis 18); III kultuuripärandi peatüki täiendamine vahepeal leitud materjalide abil. IV tekstilised korrektuurid. Oktoobri lõpul vaatame […]

Loe edasi...

Laukasoo taastamiskava tööversiooni avaliku arutelu (22.09) kokkuvõte

Päevakava: Keskkonnaameti ja Eestimaa Looduse Fondi avasõnad; Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava uuendatud versiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF; Taastamiskavas kavandavate tegevuste mõju Laukasood ümbritsevate maade veerežiimile, Urmas Uri, Erki Kõnd, Kobras AS; Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Laukasoos tegevuste läbiviimine, Tartu Ülikool, Urmas […]

Loe edasi...

Kutse Laukasoo taastamiskava arutelule ja taastamisalaga tutvuma

22. sept kl 18 (PS! aeg on muudetud algselt kl 17 tunni võrra hilisemaks) toimub Palmse külas Keskkonnaameti õppeklassis Laukasoo taastamiskava arutelu. 23. sept kl 10-13 korraldatakse soovijatele matk taastamisalale (etteregistreerimisega) Laukasoo põhjaosas. Arutelul tutvustatakse täiendatud taastamiskava, milles on 2017. a märtsis avalikustatud tööversiooniga võrreldes vähenenud kavandatud kujundusraiete pindala seonduvalt tööde suure maksumuse ja keerukusega […]

Loe edasi...

Värskes õppefilmide seerias „Ah soo!” näeb soode mitut nägu

Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitleb üheksast õppefilmist koosnevat seeriat „Ah soo!”, mis tutvustab mängulises võtmes soo eri tahke. Koos soosõber Siimuga asutakse läbi kaamerasilma mitmesse Eesti sohu, uuritakse turvast nii geoloogi, bioloogi kui arheoloogi pilguga, selgitatakse, miks on soos olev vesi tume, milliseid taimi võib soos kohata, kust tulevad soohirmud ning miks on tarvis soid […]

Loe edasi...