Keskkonnaminister kinnitas kaitstavate soode tegevuskava

Eesti sookoosluste (madal- ja siirdesood ning rabad) kaitse tagamiseks allkirjastas keskkonnaminister jaanuari lõpus kaitstavate soode tegevuskava , mis näeb muu hulgas ette 10 000 hektari sooelupaikade taastamist. Tegevuskava sisaldab loetelu taastamist vajavatest soodest, sh ka meie LIFE projekti taastamisalasid. Lisaks on määratletud vajadused täiendavateks uuringuteks, et selgitada optimaalsed nõuded taastamistegevusele, olemasolevate sooelupaigatüüpide andmete korrastamiseks, inventuuride ja […]

Loe edasi...

Rahvusvaheline konverents toob kokku ideed märgalade kasutusest ja tulevikust

Täna on rahvusvaheline märgalade päev, mida tähistatakse märgalade kasutamisest põhjalikku ülevaadet andva konverentsiga Tartus. Eestimaa Looduse Fondi ning Eesti Märgalade Ühingu eestvedamisel ja mitmete organisatsioonide panusel toimub rahvusvaheline konverents, mille keskmes on meie kodukoha elu- ja veekvaliteedis märgatavat rolli mängivad märgalad. Soode pindala on aastate jooksul Eestis drastiliselt vähenenud. 1950. aastatel oli see natuke üle […]

Loe edasi...