Kutse Ohepalu soo veerežiimi taastamise projekti avalikule tutvustusele

Olete oodatud Ohepalu looduskaitseala soo veerežiimi taastamise projekti avalikule arutelule, mis toimub 30. augustil kell 16 Ohepalu külas Õnnela külalistemajas. Koosolekul tutvustab Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv Ohepalu looduskaitseala soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid teostatakse? Kuidas pääsevad masinad aladele ligi?

Loe edasi...

Kopatööd Sirtsi looduskaitsealal

Soo taastumisel on üks peamisi tingimusi parajalt kõrge veetase. Selle saavutamiseks on oluline sulgeda kraave ning teha raietöid. Nii on võimalik taastada soo kuivenduseelne olukord, sest plaanitud tööd toetavad eelkõige veetaseme tõstmist. Tegevused on ühekordsed, kuid nende käigus aitame märgalal enda loomulikku taastumisprotsessi „käima saada“ ja püüame edaspidi sekkuda soo toimimisse võimalikult vähe.

Loe edasi...

Kooskõlastuse on saanud Laukasoo, Sirtsi ja Tudusoo veerežiimi taastamise projektid

Veerežiimi taastamise projektid, sh avalike arutelude protokollid ja muud materjalid on leitavad järgmistel linkidel: Sirtsi: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/ Tudusoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/tudusoo/ Laukasoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/laukasoo/ Taastamistöödega alustatakse eeldatavasti 2018. a sügisel. Tööde teostajad leitakse riigihangete läbiviimise kaudu.

Loe edasi...

Kopatööd 2018. a suvel ja sügisel

Juulis algavad kopatööd Sirtsi looduskaitsealal, Palasi endisel kaevandusalal. Tööde teostaja on Metropol Group OÜ. Tööd vältavad juulist kuni septembri lõpuni. Sügiseks on kavandatud turbasambla külv ja eritöötlused põlevkivituhaga, tööde teostaja OÜ Nordic Botanical. Kavandatud tööde lõpp 30. november 2018. Augustis on kavandatud alustada kopatöödega Feodorisoos, Agusalu looduskaitsealal. Töid teeb OÜ Praktov. Samale ajale on kavandatud […]

Loe edasi...

Kutse Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule tutvustusele

Olete oodatud Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule arutelule, mis toimub 28. mail kl 16 Tudu alevikus Tudu koolis. Koosolekul tutvustavad Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv Sirtsi, sh Palasi endise kaevandusala ja Tudu soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid […]

Loe edasi...