Kutse Laukasoo taastamiskava arutelule ja taastamisalaga tutvuma

22. sept kl 18 (PS! aeg on muudetud algselt kl 17 tunni võrra hilisemaks) toimub Palmse külas Keskkonnaameti õppeklassis Laukasoo taastamiskava arutelu. 23. sept kl 10-13 korraldatakse soovijatele matk taastamisalale (etteregistreerimisega) Laukasoo põhjaosas. Arutelul tutvustatakse täiendatud taastamiskava, milles on 2017. a märtsis avalikustatud tööversiooniga võrreldes vähenenud kavandatud kujundusraiete pindala seonduvalt tööde suure maksumuse ja keerukusega […]

Loe edasi...

Värskes õppefilmide seerias „Ah soo!” näeb soode mitut nägu

Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitleb üheksast õppefilmist koosnevat seeriat „Ah soo!”, mis tutvustab mängulises võtmes soo eri tahke. Koos soosõber Siimuga asutakse läbi kaamerasilma mitmesse Eesti sohu, uuritakse turvast nii geoloogi, bioloogi kui arheoloogi pilguga, selgitatakse, miks on soos olev vesi tume, milliseid taimi võib soos kohata, kust tulevad soohirmud ning miks on tarvis soid […]

Loe edasi...

Ohepalu soode taastamiskava tööversiooni arutelu ülevaade

9. aug 2017 Ohepalu küla toimunud Ohepalu looduskaitseala soode taastamiskava tööversiooni tutvustusel osalesid 26 inimest. Peamiselt tunti huvi Järvesoos teostatavate taastamistööde mõjust looduskaitsealaga piirnevatele kinnistutele ja vahetati teavet kultuurilooga seonduvalt. Üldjuhul aitab Ohepalu soodes veerežiimi taastamine kaasa vee viibeaja pikenemisele, üksikutel juhtudel aga on ette näha sooga piirnevatel kinnistutel veerežiimi niiskemaks muutmine (vastavad kohad välja […]

Loe edasi...

Galerii: kuidas sootaastajad Lätis käisid

11.-13. juulil toimus Lätis LIFE sootaastamise projektide konverents, kus erinevate riikide esindajad rääkisid oma kogemustest. Samuti toimus õppereis Läti sootaastamise aladele. Kaasa lõid mitmed Eesti soode taastamise projektiga seotud inimesed. Ülevaade konverentsist (inglise keeles) leitav lingilt: http://www.mitraji.lv/conference-on-conservation-and-management-of-wetland-habitats/?lang=en Mõned fotod Marko Kohvilt:

Loe edasi...