Seminar taastamise mõjust elurikkusele 18. oktoobril TÜ-s

18. oktoobril toimub Tartu Ülikooli zooloogia osakonna seminar, kus Liina Remm peab ettekande ökoloogilise taastamise mõjust elustikule, rõhuasetusega projekti LIFE Mires Estonia tegevustel. Kõik huvilised on oodatud! Aeg: teisipäeval, 18. oktoobril 2016 kl 16.00 Toimumiskoht: zooloogia auditoorium, Vanemuise 46-301, Tartu Lisainfo:  http://www.zooloogia.ut.ee/et/osakonnast/zooloogia-osakonna-seminarid

Loe edasi...

Eesti soodest pärandmaastike konverentsil

Piret Pungas-Kohv vahendab põnevamat 5.-9. septembril 2016 Austrias toimunud pärandmaastike konverentsilt. Alustuseks viktoriiniküsimus – milline on väidetavalt kõige vanem konverentsivõrgustik Euroopas? Õigus – PECSRL. Nimelt 1957. aastal loodi geograafidest, maastikuökoloogidest jpt võrgustik, mis kannab nime Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL). Organisatsiooni toimimist tähistab üle aasta toimuv konverents. Eestis toimus […]

Loe edasi...

Soode taastamisest Soomes

Soomes on soode loodusliku seisundi taastamisega tegeletud süsteemselt juba 1980. aastatest. Sealsete taastamistööde näidete ja tulemustega tutvumiseks käisid ELFi, TÜ, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Maalehe esindajad 12.-16. septembril 2016 õppereisil. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda peamiselt soode taastamisega Soomes, lisaks külastasime paari aasta eest avatud looduskeskust ja tutvusime turba kaevandamise ja kaevandusjärgse tegevuse korraldamisega. Vastuvõtvaks organisatsiooniks oli Metsähallitus […]

Loe edasi...

Fotoreportaaž liblikate uurimisretkelt

Päevaliblikate esinemise või puudumise järgi võib elukeskkonna muutumist kiiresti märgata, sest nad on tundlikud taimestiku ja mikrokliima muutustele. Eestis on kümmekond soodega seotud päevaliblikaliiki ja soode taastamise projekti käigus plaanime uurida nende levikut ning levikupiiride muutumist pärast elupaikade niiskus- ja valgusrežiimi muutusi. Fotosid ja tähelepanekuid sellesuvisest Tartu Ülikooli teadlaste uurimisretkest soodesse. Päevaliblikate uurimiseks tehakse taastamis- ja võrdlusaladel jalutuskäike […]

Loe edasi...

Soosaare taastamiskava avalik arutelu

Soosaare taastamiskava on peagi valmimas ning selle tööversiooni avalik arutelu toimub 30. septembril, algusega kell 14 Põltsamaa vallavalitsuse hoones ( Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn ). Kõik huvilised on oodatud! Päevakava kl 14-16 ülevaade Soosaare taastamiskavas plaanitud tegevustest, arutelu ja vastused küsimustele kl 16-19 väljasõit taastamisalale (soovijatele) Vajadusel korraldame transpordi Põltsamaalt taastamisalale või Kolga-Jaanist Põltsamaale ja Soosaare kaudu tagasi. Palume transpordi […]

Loe edasi...