Osale augustis soode taastamise talgutel!

Sood on olulised magevee puhastajad ja talletajad ning süsiniku sidujad, pehmendades seeläbi inimtekkelisi kliimamuutusi. Nii mõnelegi liigile on soo ainuvõimalik elupaik; nimetagem siinkohal näiteks rabapüüd, turbasamblaid ja jõhvikaid. Soid taastakse peamiselt kopatööga, kuid kõikjal maapind rasketehnikat ei kanna ja siinkohal tuleb mängu talgubrigaad. Augustikuus toimuvatel sootalgutel ehitatakse kuivenduskraavidele turbapätsidest käsitsi paisusid. Tegemist on füüsiliselt nõudliku, kuid kambaga koos tehes vahva tööga, kus turbapätsid liiguvad inimketti mööda käest kätte ning vahepeal saab paisu otsas hüpates seda tihedamaks talluda. Sugugi haruldased pole juhtumid, kus talgugrupid on maha pidanud spontaanseid ja lustakaid mängusõdu üksteist turbamudaga pildudes.

Enamasti eeldab talgupaika jõudmine ka paari kilomeetri mätliku maa läbimist sealjuures labidat ja ämbrit tassides. Boonuseks on aga kaunid rabamaastikud. Kõik eelmainitu toimub rahvusvahelises seltskonnas, sest soode taastamisele tulevad appi mitmed välisvabatahtlikud erinevatest Euroopa riikidest. Tegemist on hea võimalusega arendada oma inglise keele oskust ning tutvuda erinevate rahvuste kultuuridega.

Pane end kirja ja loe lähemalt:

Rahvusvaheline soode taastamise talgutriatlon: Feodori-Tudu-Sirtsi 1.-10. august 2019 (võib osaleda ka lühemal perioodil)

Rahvusvahelised soode taastamise talgud Ohepalus ja Laukasoos 11.-20. august 2019 (võib osaleda ka lühemal perioodil)