Võrdle taimeruute

Kummas taimeruudus on rohkem taimi? ………………………………………………….

Palun põhjenda oma vastust: ………………………………………………………………….